Värdet av valfrihet

Patrik Malmquist arbetar på Sigma och var projektledare för minpension.se under åren 2005-2011. Med distans till sitt tidigare uppdrag skrev Patrik ner sina tankar kring pensionsportalens framtida utveckling.

Jag har valt att skriva om utmaningen för minpension.se och varför det inte finns något bra sätt att få pensionsinformation på. Men det finns hopp.

Bakgrund och förutsättningar för bra pensionsinformation

Under utvecklingen av minpension.se har vi intervjuat våra användare för att identifiera vilka behov som bör tillgodoses för att göra så många som möjligt nöjda med den tjänst vi erbjuder. Bland dryga 1,4 miljon användare finns ingen homogen användargrupp men det går att identifiera grupper med liknande behov:

  • Användare under 30 år har ofta funderingar av typen: ”Vad är pension och hur fungerar det?”. Gruppen tenderar att känna en viss ångest över att de inte är tillräckligt insatta i ett sådant viktigt ämne och vill gärna ha generell information om vad pension innebär för dem och vad de bör göra.
  • Användare mitt i livet (30 – 50 år) har ofta funderingar av typen: ”Har koll på sitt nuvarande intjänande men vill ha en tjänst som håller reda på alla delar, frågar sig hur vet jag att alla delar är med från alla mina olika arbetsgivare? Hur skall jag placera? Behöver jag spara privat?”. Gruppen tenderar att ha grundläggande kunskaper men strävar efter att få kontroll på en komplex situation.
  • Användare 50+ har ofta funderingar av typen: ”Hur gör jag uttaget och vad är då min prognos för pensionen? Hur länge ska jag jobba och vilka delar tar jag ut?”. Gruppen börjar relatera till själva uttaget och funderar på hur länge de ska jobba, hur de ska ta ut sina försäkringar och om de bör komplettera sitt sparande.

Inom dessa grupper finns skillnader mellan inställning till eget engagemang och kompetensnivå, för att förenkla det hela har delat ut användarna i tre olika grupper:

  1. Användare som inte direkt bryr sig om pensionsfrågan men känner att det vore bra att öka sin kunskap.
  2. Användare som anser att pensionsfrågan är mycket viktig men som inte tycker sig ha tillräcklig kunskap för att hantera alla val de ställs inför. Min känsla är att
    denna grupp är stor.
  3. En liten grupp användare har stor kunskap och söker mer detaljerad information för full kontroll.

Pension är ett ämne som berör alla och som de flesta anser är viktigt och att man bör sätta sig in i. Trots detta upplever många människor en stress inför ämnet då de inte tycker sig ha den nödvändiga kunskap som krävs för att ta ställning i viktiga frågor om sin framtid. Vissa stressas av att de inte vet vad de borde ta reda på. Andra för att de inte har den kompetens de önskar att de hade. Några för att de inte upplever en känsla av kontroll trots
att de tycker sig ha en bra bild av sin situation.

Att rådgiva användare

Till att börja med finns det ingen generell lösning eftersom användargruppen inte är homogen. För de användarna som inte är så intresserade att förstå sig på allt utan bara vill ha ett råd skulle man kunnat tänka sig en funktion som hette ”Hur får jag en okej pension?”. Funktionen gör en pensionsprognos och kollar om man får en total kompensationsgrad (totalpension/slutlön) på över 80 procent och svarar att ”Du kan somna om” och för de som har under 80 procent föreslår att du borde spara X antal kronor i månaden. Men denna typ av funktion har många problem. Vi kan inte veta varför man inte når upp till 80 procents kompensationsgrad. Har personen inte en kollektiv avtalad tjänstepension eller om får vi inte in den automatisk, och med den bristande kunskapen ska man inte ge sig in rådgivning utan dialog med användaren.

Vad ska man då göra

För det första måste minpension.se få in mer information från fler institut och alla produkter från befintliga institut. Detta är en kontinuerlig process som pågår just nu. minpension.se:s användargrupp har äntligen blivit tillräckligt stor för att försäkringsbolagen måste göra anslutningen till portalen till en helhjärtad del av sin informationsstrategi.

Men för att lösa de två andra problemen med att vissa vill ha mer lättillgänglig information utan krav på större personlig kompetens och andra vill ha mer detaljerad information för aktiv rådgivningen tror jag att minpension.se behöver utvecklas åt två olika håll.

Lösningen på både mer lättillgänglig pensionsinformation utan krav på djupare förståelse skulle kunna vara en enklare tjänstepensionsprognos i det orange kuvertet. Där skulle man kunna tänka sig att minpension.se tillhandahöll en schablonprognos, baserad på användarens personliga uppgifter, till Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten kan sedan skicka ut en enkel prognos till alla i orange kuvertet.

Lösningen på tillgång till mer detaljerad information, för de som önskar, skulle kunna vara att möjliggöra att tredje part, till exempel försäkringsmäklare och banker, får tillgång till specifika användares uppgifter. De kan då möta användaren mer personligt och göra en mer kompetent rådgivning, som är individuellt anpassad efter användarens specifika behov och livssituation. Samtidigt ska inte bankerna och försäkringsmäklarna göra detta
helt på egen hand då underlag och prognoser kommer att skilja sig, på grund av olika
delningstal och avgifter, som snarare är schabloniserade än baserade på individens egna uppgifter. Minpension.se borde därför tillhandahålla ett mer detaljerat underlag och prognosverktyg till en kompetent tredje part, där underlaget distribueras genom ett fullmaktsförfarande.

Minskad valfrihet gör alltså pensionsinformationen mer tillgänglig, både för den som inte känner att den har tillräckliga kunskaper och den som vill veta mer genom individuell rådgivning. Rätt kanal för rätt användare helt enkelt. Potentialen för den infrastruktur som nu finns på plats borde gå att utnyttja i flera kanaler för att ge fler människor en bättre pensionsinformation.

Detta är min personliga åsikt efter sex år som utvecklingsansvarig för minpension.se. Jag går nu vidare mot nya utmaningar men kommer självklart följa utvecklingen. Med förhoppning om att minpension.se blir den naturliga platsen för ökad kompetens och medvetenhet om pension, så att fler människor kan hantera några av de viktigaste valen för sin framtid. Valfrihet är något positivt när man har kompetens att hantera informationen, annars blir det bara ett orosmoment som skapar stress.

Jag hoppas att minpension.se blir ännu mer av en plattform för att tillgodose alla svenskars informationsbehov så att de når den kompetens de önskar för att hantera sin
valfrihet.

Patrik Malmquist
f.d. utvecklingsansvarig för minpension.se

2 reaktioner till “Värdet av valfrihet

  1. Ja undra hur många som har kompetens att välja det som är bäst för en när man har 700 fonder att välja på för bara premiepensionen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s