Pensionsinformationen på psykologsoffan

Text: johan Hellman

Alltför många människor har svårt att ta till sig den pensionsinformation som tas fram av staten och de övriga pensionsaktörerna. Är det möjligt att nå fram bättre till människor med pensionsinformationen om man tar psykologin och psykologer till hjälp?

Svensk Försäkring (vd Christina Lindenius) och Min Pension (vd Anders Lundström) har låtit psykologerna Niklas Laninge och Jonas Hjalmar Blom granska den pensionsinformation som medborgarna möter från olika pensionsaktörer i olika kanaler. De har med nya friska ögon plöjt igenom pensionsinformationen och sammanfattat sina slutsatser i rapporten ”Pensionsinformation på psykologernas vis – bortom orange ångest och otydliga pensionsbesked”.

Med avstamp i rapporten genomförde Min Pension idag sitt första Almedalsseminarium under denna vecka. Psykologen Laninge inledde med att redovisa resultaten av sitt arbete: tankefällor kring pensionsområdet, tillämpningar av beteendeekonomi (dock utan att ta till hela det psykologiska diagnosspråket) samt ett förslag till hur man på ett alternativt sätt skulle kunna utforma pensionsinformationen till den majoritet av människor som ännu inte är så intresserade och kunniga om sin framtida pension. Enligt Laninge måste pensionsinformationen mer beakta The Human Nature, dvs. hur vi människor egentligen beter oss och fungerar. Tidsperspektivet, enkelhet och relevans blir då centrala parametrar. Väldigt många människor är t.ex. oemottagliga för absoluta begrepp. De kan bara och vill bara jämföra sig med andra individer. Det är också extremt viktigt att informationen är individuell för att uppfattas som relevant. Det handlar alltså mycket, som engelsmännen säger, om me, myself and I.

John Chrispinsson modererade den efterföljande paneldiskussionen som mönstrade Ulf Kristersson (socialförsäkringsminister), Sten Eriksson (kommunikationschef på Pensionsmyndigheten och styrelseledamot i Min Pension), Bengt-Åke Fagerman (vd Skandia), Ann-Christin Nykvist (gd SPV och styrelseledamot i Min Pension) och Gunilla Nyström (vd AMF fonder). Panelen hade inga allvarligare invändningar mot psykologernas analys och slutsatser. Man tycke i stort att det verkade rimligt. Fagerman menade dock att rapportens resultat och budskap inte var några nyheter. Intet nytt under solen.

Hur utnyttjar vi nu denna kunskap? Vad innebär den för utformningen av Min Pension framöver? Vi kan inledningsvis konstatera att Min Pension redan sedan något år tillbaka arbetar med detta fokus för att vidareutveckla Minpension.se.

En framtida bild skulle kunna vara denna:
1. När jag loggar in på minpension.se får jag först helheten, dvs. en prognos för den sammanlagda pensionen. Därefter kan jag ”klicka” mig ner och fördjupa mig i de olika delarna, dvs. min allmänna pension, min tjänstepension och mitt privata pensionssparande.
2. Utöver beloppen/storleken på min allmänna pension, min tjänstepension och mitt privata pensionssparande kan jag också se hur jag ligger till i förhållande till alla andra i min årskull. Ligger jag över eller under genomsnittet?
3. Jag ”klickar” vidare och får information om vad som påverkar beloppet/storleken på de olika pensionsdelarna. Här hittar jag också enkla verktyg och räknesnurror som visar effekten av olika saker som jag kan göra för att påverka beloppet. Detta är av stor betydelse om jag inte skulle vara nöjd med beloppet som prognosen visar. Jag vill ju veta vad jag kan göra för att påverka och vilken effekt det får.

För att Min Pension ska kunna realisera detta krävs dock högre kvalitet på delar av den pensionsinformation som redan idag skickas till bolaget (kommunala området). Det krävs också ny information från valcentralerna (t.ex. efterlevandeskydd) och bankerna (IPS). Anders Lundström avrundade seminariet med att berätta att Min Pension arbetar intensivt inom dessa områden.

Jag sätter punkt där, eller som psykologerna brukar säga: ”Jag tror inte att vi kommer så mycket längre idag”.

Johan Hellman

En reaktion till “Pensionsinformationen på psykologsoffan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s