Inför Almedalsseminariet ”Hur får vi pensioner som det går att leva på?” publicerar vi tre blogginlägg. Det första är skrivet av Kristina Kamp och presenteras här nedan. Anna Brink, ekonom på Svensk Försäkring, har författat de andra två inläggen som publiceras imorgon torsdag och på fredag. I minPensionsPoddens avsnitt 10 tar vi också upp problematiken kring hur vi får pensioner som det går att leva på.


Är du kvinna, gift och har relativt hög lön? Då är sannolikheten högre att du har ett privat pensionssparande än om du hade varit en ogift man med lägre lön.

Det framgår av ett examensarbete vid den matematiska institutionen vid Stockholms universitet av Frida Öjemark.

Enligt statistik från SCB (2014) har kvinnor i större utsträckning är män ett aktivt privat pensionssparande. 46,4 procent av kvinnorna i åldern 55-64 år och 35,3 procent av männen i samma åldersintervall har ett aktivt privat pensionssparande. Motsvarande siffror för kvinnor och män i åldersintervallet 45-54 år är 49,8 respektive 40,6 procent. Med aktivt privat pensionssparande menar vi att individen under år 2014 har betalat in till ett privat pensionssparande som de gjort avdrag för i sin deklaration.

Syftet med examensarbetet har varit att hitta en matematisk modell för att förutse i vilken utsträckning olika grupper har ett privat pensionssparande. Eller möjligen skulle vara fortsatt intresserade av att ha någon typ av pensionssparande.

Underlaget för examensarbetet är Min Pensions användare. Urvalet är cirka 570.000 individer som loggat in och gjort en pensionsprognos under 2015.

Frågeställningen var om det fanns ett samband mellan sannolikheten att ha ett privat sparande och kön, inkomst eller olika typer av yrkeskategorier.

”Av resultatet framgår att kvinnor genomgående har högre sannolikhet att ha ett privat pensionssparande än män.”

Figur 1: Privatanställda tjänstemän

samband mellan månadslön och skattad sannolikhet

Figur 1: Skattad sannolikhet att ha ett privat pensionssparande för gruppen gifta, privatanställda tjänstemän som är 61-64 år, uppdelat på kön.

Figur 2: Kommunanställda

samband mellan månadslön och skattad sannolikhet fig 2

Figur 2: Skattad sannolikhet att ha ett privat pensionssparande för gruppen gifta, kommunanställda som är 61-64 år uppdelat på kön.

Figur 3: Egenföretagare

samband mellan månadslön och skattad sannolikhet fig 3

Figur 3: Skattad sannolikhet att ha ett privat pensionssparande för gruppen gifta, egenföretagare som är 61-64 år uppdelat på kön.

Modellen visar också att en hög lön har stor betydelse för en hög sannolikheten att ha ett privat pensionssparande samt att ogifta i mindre utsträckning än gifta sparar privat till sin pension. Den yrkeskategori som i störst utsträckning har ett privat pensionssparande enligt modellen är de privatanställda tjänstemännen.  De egna företagarna visar ett annat sparmönster. För dem med låga inkomster är sannolikheten att de har ett privat pensionssparande betydligt större än för övriga yrkeskategorier.

Tittar man sedan på vilken betydelse sparandet kan ha för pensionen så finns det en tydlig koppling mellan lön och sparade. Medianpensionen ökar med stigande löneintervall. Män och kvinnor med samma lön skulle sannolikt spara ungefär lika mycket enligt modellen. Men återigen är sparandet större för gruppen egna företagare.

Medianen för de prognostiserade pensionerna för individer med månadslöner i intervallet 22.500 till 27.500 är mellan 557 och 840 kronor i månaden för anställda med kollektivavtalad tjänstepension.

I detta löneintervall har gifta kvinnor i samtliga yrkeskategorier, utom statligt anställda, en något högre medianpension, medan motsatt samband gäller för män.

För de egna företagarna spelar förtjänsten mindre roll för det privata sparandet. Medianen varierar på mellan 1.090 och 1.630 kronor i månaden.

Examensarbete privat pensionsspar

Kvinnor och egenföretagare skulle alltså vara mer benägna att spara privat än män och inkomsten spelar också roll, åtminstone för den som har en anställning. Frida Öjemark har tidigare varit med att ta fram underlaget till minPensions rapport ”Hur stor blir pensionen?”.

Av den rapporten framgår att kvinnor generellt får lägre pension än män, även vid samma slutlön. Många får en allmän pension som är betydligt lägre än 60-65 procent av slutlönen, vilket var riktmär­ket när pensionssystemet reformerades. Det har flera förklaringar, bland annat den ökade medellivslängden, storleken på pensionsavgifterna och att pensionen bestäms av hela livets inkomster. Det innebär i sin tur att perioder med föräldraledighet, deltidsarbete och annan frånvaro från arbetsmarknaden ger avtryck i pensionen.

Den rapporten finns även som underlag i den rapporten  ”Långsiktigt försäkringssparande –  ett ekonomiskt skydd för en trygg ålderdom” som Svensk Försäkring kommer att presentera vid ett seminarium  i Visby under Almedalsveckan.

Med den lägre kompensationsgraden är det kanske inte så konstigt att sannolikheten för ett kvinnligt eget sparande är större än männens. Sedan årsskiftet är det inte längre möjligt att få göra skatteavdrag för privat sparande. Undantaget är egenföretagare och andra grupper som saknar tjänstepension.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s