Nu ger minPension tjänstepensionen tydligare mått

Text: Lars-Åke Vikberg, aktuarie och Patrik Malmquist, utvecklingschef

Många av våra användare har tjänstepensioner från flera olika håll. De kan dessutom vara olika konstruerade. För att du lättare ska kunna uppskatta det samlade värdet av dina tjänstepensioner har vi infört ett nytt begrepp – jämförelsevärde.

I Beta-versionen på minPension har vi räknat om värdet på dina tjänstepensioner så att värdet på de förmånsbestämda pensionerna ska gå att jämföra med de premiebestämda.

I en hel del avtal blandas både förmåns- och premiebestämd pension. Det handlar om två olika sätt att tjäna in till sin pension:

Förmånsbestämd pension. Pension som i förväg bestäms till ett visst belopp eller till en viss nivå av till exempel slutlön. Du har inte pengarna på något konto utan nivån på pensionen bestäms när du går i pension. Det kan till exempel handla om en procentandel av dina sista årslöner.

Premiebestämd pension. Kan även kallas avgiftsbestämd pension. Här betalas varje år du arbetar och har tjänstepension en viss procent av lönen till ditt pensionskonto. Pensionen storlek bestäms av hur mycket pengar som satts in under arbetslivet och utvecklingen på det kapitalet.

Kapitalvärdet på den premiebestämda pensionen är ju värdet på vad som betalats in till dig och den värdeutveckling som du fått på de pengarna.

Värdet på den förmånsbestämda delen behöver däremot räknas om för att den ska få ett motsvarande kapitalvärde, alltså vad förmånen skulle vara värd om den ska jämföras med den premiebestämda pensionen. Om du har en förmånsbestämd pension som skulle ge dig 4.000 kronor i månaden i pension – vad är den värd totalt om du skulle växla in pensionen till pengar på ett konto?

I våra beräkningar kallar vi det för jämförelsevärdet. För att räkna ut det får vi göra vissa antaganden. Det handlar dels om hur länge du förväntas leva – och alltså få utbetalningen av pension. Den förväntade livslängden ser lite olika ut beroende på vilken ålder det handlar om. Unga förväntas leva längre än äldre. Det handlar också om vilken ”värdeutveckling” de pengarna kan förväntas ha.

Så här ser det ut om du går in på dina pensionstillgångar i Betaversionen:

graf 1

Fördelen med att räkna om förmånsbestämd pension till ett kapital är att det blir enklare att jämföra värdet av olika pensionsförmåner med varandra. Det gör det lättare att förstå hur stora del av din totala pension som utgörs av tjänstepension.

graf 2

Så här har vi räknat

När det gäller den förväntade dödligheten har vi räknat enligt tryggandegrunderna. Det är Finansinspektionens föreskrifter för de försäkringstekniska grunderna pensionsskulder ska beräknas. Vi har även antagit en ränta om fyra procent.

Med hjälp av dessa antaganden omvandlar vi månadsbeloppet till ett kapital.

I samband med att denna funktion tagit fram har vi även skapat en kort film om jämförelsevärdet för användaren.

Parametrar

Räntan r är i beräkningen fyra procent netto. Ränteintensitet ẟ = ln(1,04).

Dödlighet enligt tryggandegrunderna:

graf 3

Hänsyn är inte tagen till justerad dödlighet i höga åldrar.

Beräkning av D-tal (diskonterat värde av en krona/månad med avseende på dödlighet och ränta i X månader).

Beräkning D-tal

Beräkning av N-tal (diskonterat värde av en krona/månad livsvarigt från X månader (utbetalat i mitten av månaden) med avseende på dödlighet och ränta.

graf 5

Beräkning av fördelningstal

Vid beräkning av fördelningstal beräknas tal för respektive kön och sedan används medelvärdet av dessa.

Beräkning av jämförelsevärde

Förmån = Y kronor/månad livet ut från 65 års ålder (780 månader).

 Jämförelsevärde

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s