Att pensionsspara är att hantera osäkerhet

Mamma och barn i köket, tar fram bestick

Mattias Munter är pensionsekonom på Skandia. I det här inlägget ger han oss sin syn på varför det är viktigt att spara långsiktigt även när räntan är låg.

Vi bjöd även in Mattias Munter till minPensionsPodden där han berättar om hur pensionsbolagen får våra besparingar att växa i alternativa placeringar.

Text: Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia

Pension är egentligen inte särskilt svårt. I grunden handlar det om att kunna arbeta heltid så många år som möjligt, se till att arbetsgivaren betalar tjänstepension och slutligen komplettera med ett eget långsiktigt sparande med syfte pension. Så långt är det relativt enkelt. Men djävulen ligger som bekant i detaljerna. Och på pensionsområdet är de många, samtidigt som de rymmer många osäkerhetsfaktorer.

Här kommer exempel på frågor som rör pensionen och sparandet till densamma:

  • När börjar jag jobba och när går jag i pension?

Varje timme av arbete räknas så det gäller att komma igång så snart som möjligt. Det kommer att ha stor betydelse för vid vilken ålder jag sen kan gå i pension.

  • Hur länge kommer jag att leva?

Ingen kan svara säkert på den frågan och ur pensionsperspektivet så handlar den om hur länge mina pensionspengar ska räcka. Den allmänna pensionen betalas alltid ut så länge du lever och de flesta tar även ut sin tjänstepension på det sättet. Möjligheten finns dock att ta ut allting utöver den allmänna pensionen på så kort tid som fem år och då är naturligtvis risken mycket stor att man överlever sitt pensionskapital och att pensionen blir mycket låg trots att du har många friska och aktiva år framför dig. Att planera för ett långt och aktivt liv är bättre än alternativet.

  • Är jag frisk fram till pensionen?

Din hälsa är förstås din bästa pensionsförsäkring men den kommer inte bara att avgöra hur livet blir som pensionär. Skulle du bli sjuk och inte kunna arbeta under långa perioder så kan det få konsekvenser för pensionen på sikt. Här är det viktigt med försäkringar som dels täcker upp inkomstbortfallet här och nu vid en långtidssjukskrivning men med försäkringar kan du också se till att pensionssparandet fortsätter som om du vore frisk och arbetade.

  • Hur mycket kommer jag att tjäna fram till pensionen?

Din löneutveckling har stor påverkan på pensionen. För den allmänna pensionen finns ett tak för när en högre lön inte längre ger mer i det orange kuvertet, för närvarande ca 41 000 kr per månad. Med en högre inkomst än så blir det än viktigare att du har någon form av tjänstepension. Där finns inte samma begränsning och fokus för de flesta tjänstepensioner ligger också på högre inkomster av den anledningen.

  • Hur ser min familjesituation ut?

Pensionssparandet kan anpassas till familjesituationen på flera sätt. Som ensamstående eller med en familj som inte är helt beroende av min inkomst så kan jag exempelvis välja bort att ha ett återbetalningsskydd (mitt pensionskapital betalas ut till familjen) eller efterlevandeskydd (innehåller försäkringsskydd utöver mitt sparade pensionskapital). Då blir istället min egen pension högre. Behovet av skydd för familjen förändras i regel genom livet och därmed kan man behöva göra nya val i takt med detta.

  • Hur mycket kapital behöver jag för att kunna leva som jag vill?

Har du en uppfattning om hur hög pension du vill ha så kan du också räkna ut hur mycket kapital du behöver. För att få 25 000 per månad före skatt under 20 års tid krävs exempelvis ett pensionskapital på cirka sex miljoner kronor.

  • Hur ska det förvaltas?

För den allmänna pensionen är det bara premiepensionen som du själv kan välja hur den ska förvaltas och då bland olika fonder. När det gäller tjänstepension och eget sparande är möjligheterna fler och ditt eget ansvar i regel större. Här finns olika sparformer som traditionell förvaltning, fondförvaltning och annat att välja på.

  • Vem ska förvalta mitt kapital och till vilken kostnad?

Här handlar det om att välja ut vem som får förtroendet att förvalta ditt pensionskapital och till vilken avgift. Det handlar om att få så mycket pension som möjligt för pengarna. Att lyckas med kapitalförvaltning över lång tid är inte enkelt och det gäller att utvärdera sina val regelbundet.

  • Vilken risk är jag beredd att ta?

Här pratar vi om placeringsrisk i första hand. Din riskvilja och under hur lång tid pensionskapitalet ska förvaltas avgör hur stor andel risktillgångar (exempelvis aktier) som är lämpligt. En annan faktor är hur mycket av jobbet du vill göra på egen hand och hur mycket hjälp du vill ha med att hantera både de väntade och oväntade händelserna på kapitalmarknaden.

  • Hur stor blir avkastningen på mitt kapital?

Så snart du tittar på en sammanställning av din framtida pension, exempelvis via Minpension.se, så kan du vara säker på att den sannolikt inte stämmer särskilt bra. Ju större andel av ditt sparande som du själv har ansvaret för förvaltningen av, desto osäkrare blir prognosen. Ingen kan nämligen säkert veta hur stor avkastningen kommer att bli och ofta används standardantaganden vilket innebär att du inte kan se skillnad mellan några av dina aktiva val. Sammanställningen ger en fantastisk överblick över pensionens alla delar men det är klokt att inte ta pensionsprognosen som ett löfte.

Syftet med det här inlägget är inte att stjäla mod från någon, tvärtom. Snarare vill jag, genom att lyfta fram de frågor som du faktiskt måste ta hänsyn till, hjälpa till att lägga fokus på rätt saker vid rätt tillfälle. Vetskapen om att mycket kan förändras ställer samtidigt krav på en regelbunden översyn av alla dessa frågor, precis som att du besiktar bilen med jämna mellanrum. Vid varje enskild livshändelse så kan någon del av pensionen påverkas på ett sätt så att du behöver förnya dina val.

Pension är enkelt, men var beredd på att hantera en del osäkerhet på vägen. Och en regelbunden besiktning gör resan säkrare för alla inblandade!

Mattias Munter
Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s