Hur länge ska pensionen räcka?

På tisdag är det dags för Min Pensions och Svensk Försäkrings gemensamma seminarium ”Hur länge räcker pensionen?”. Här är det sista blogginlägget av fyra som tillsammans med avsnitt 33 av minPensionsPodden ska ge seminariet en försmak. Inlägget är skrivet av Eva Erlandsson, pensionsekonom på Svensk Försäkring.

9214532617_fb333e9812_bFoto: Anders Lundström

De svenska tjänstepensionerna har under de senaste decennierna gått från att helt, eller huvudsakligen, ha livslång utbetalning till att en del, eller hela, tjänstepensionen i dag kan tas ut på kortare tid. Det betyder att pensionen kan tas ut under kortare tid än förväntad livslängd, exempelvis 5 år.

I vissa länder som Storbritannien är det i dag möjligt att ta ut hela sin pension som en klumpsumma eller engångsbelopp vid en viss uppnådd ålder. Möjligheten infördes 2015 och motiverades med att individer som hade arbetat hårt och sparat under hela sitt vuxna liv skulle anförtros att ta egna beslut rörande sina pensionsbesparingar.

Att man låter människor ta ut sin pension under kortare tid motiveras ofta med att var och en ska få bestämma själv över sin pension. Men frågan blir då om sparandet ens kan kallas för pension om det tas ut under så kort tid. Och är människor så intresserade och insatta att de kan ta långsiktigt kloka finansiella beslut som har en avgörande betydelse för deras försörjning 20‑30 år framåt i tiden? Förutom att man inte ska frestas att konsumera upp stora delar av pensionskapitalet i förtid så måste man kunna ta hänsyn till osäkra utfall och ha marginaler i sparandet om till exempel hyran går upp eller om avkastningen på det sparade kapitalet går ner.

Dessutom underskattar många hur länge de kommer att leva. De flesta kommer till exempel att leva längre än sina föräldrar. Visste ni till exempel att en kvinna som i dag är 65 år förväntas leva tills hon blir 87 år? Och en man till 84 år?

I tabellen nedan visas medellivslängden för män och kvinnor givet att de har uppnått en viss ålder. För till exempel en nyfödd man (0 år) är medellivslängden 81 år. Men om han uppnår åldern 80 år förväntas han leva ända till 88 år.

Medellivslängd för män och kvinnor givet att en viss ålder har uppnåtts

Almedalen 2017_3.jpg

 

 

 

Källa: SCB, Statistikdatabasen, avrundade värden. Prognosår 2017.

I takt med att tjänstepensionen får allt större betydelse för enskilda individers försörjning som pensionär blir det allt viktigare för tilltron till hela pensionssystemet hur tjänstepensionsavtalen är utformade. Exempelvis möjligheten att ta ut sin pension på kortare tid.

Hur tjänstepensionerna tas ut påverkar dessutom inte enbart oss själva utan det ger effekter på skatteintäkter och statens utgifter för bostadstillägg och garantipension. Det följer av att de som har en låg pension kan ha rätt till olika skattefinansierade bidrag.

Text: Eva Erlandsson, pensionsekonom Svensk Försäkring

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s