Olika livslängd i tjänstepensionen

Vi förväntas leva längre än tidigare generationer och det påverkar pensionen. Det budskapet har nog inte undgått någon. Men vad som är förväntad medellivslängd skiljer sig åt när det gäller tjänstepensionen. Det skiljer flera år mellan olika avtal.

Hos tjänstepensionsbolaget AMF, som finns med som valbart bolag i de fyra största tjänstepensionsavtalen, finns en tabell över förväntade livslängdsantaganden. Med det menas hur länge bolaget tror att du förväntas leva efter 65 års ålder. Det handlar förstås inte om just din förväntade livslängd utan om en genomsnittlig livslängd för dig och dina generationskamrater.

Precis som i den allmänna pensionen förväntas de som är unga i dag leva längre än de som närmar sig pension. Med här finns också skillnader mellan olika tjänstepensionsavtal. Till grund för livslängdsantagandet ligger bolagets antaganden om hur gruppen som har just det avtalet förväntas leva. I den allmänna pensionen räknas alla in i en och samma grupp med samma livslängdsantagande.

Skillnaderna är stora. Här är hela listan.

En privatanställd tjänsteman, född på 50-talet, med tjänstepensionsavtalet ITP har här en förväntad livslängd på 23,3 år från 65 års ålder. Deras livslängd är alltså beräknad att bli 88,3 år. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnors livslängdsantangaden här.

Jämnårige kompisen på jobbet som är privatanställd arbetare med avtalspension SAF-LO har däremot en förväntad livslängd på 21,0 år. Här förväntas alltså livet bli kortare, 86 år i genomsnitt.

I det statliga avtalet PA 16 är livlängdsantagandet för 50-talisterna 23,4 år. Längst av alla förväntas anställda i kommun och landsting med avtalet KAP-KL leva. De har ett livslängdsantagande på 23, 5 år, alltså två och ett halvt år mer än de privatanställda arbetarna. Intressant att notera är det är en majoritet av män som omfattas av SAF-LO-avtalet, medan KAP-KL domineras av kvinnor.

Skillnad även för 90-talister

Även för den som är född på 90-talet är skillnaderna i förväntad livslängd fortfarande stora. SAF-LO kollektivet förväntas leva 24,4 år medan anställda i offentlig sektor förväntas leva 26,1 år efter 65-årsdagen.

Spelar det här någon roll för dig som individ?

Jo, det gör det. På samma sätt som den förväntade månadsutbetalningen sjunker om den förväntade livslängden stiger i den allmänna pensionen så påverkas tjänstepensionen av ett högre livslängdsantagande. Vinnare här är alltså, på papperet, den som har ett SAF-LO-avtal.

Speglar verkligheten

Men så finns det ju en verklighet också. En faktor som verkar ha stor betydelse för hur länge vi lever är utbildningsnivån. Statistiska centralbyråns siffror visar att ju högre utbildning du har desto längre kan du förväntas leva. Här syns också att skillnaderna i förväntad livslängd mellan kvinnor och män har minskat på senare år. Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas. Men kortas medellivslängd har män med relativt låg utbildning. Många av dem får sin tjänstepension från SAF-LO-avtalet. De kan behöva pengarna under en kortare tidsperiod än sina jämnåriga kompisar med andra kollektivavtal.

Återstående medellivslängd efter 65 års ålder efter utbildningsnivå för män.

Källa: Statistiska Centralbyrån.

Återstående medellivslängd efter 65 års ålder efter utbildningsnivå för kvinnor.

Källa: Statistiska Centralbyrån.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom minPension

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s