2019 – Statistik minPension

I underflikarna till ”2019 – Statistik minPension” finns kvartalsstatistiken för 2019.

Antalet användare av minPension ökar stadigt med cirka 300 000 nya årligen. Målet är att vi i slutet av 2020 är fyra miljoner registrerade användare.

Som en följd av att fler använder minPension ökar också antalet inloggningar och genomförda prognoser.

Statistiken visar tydligt att intresset för pensionsfrågor ökar med åldern, vilket är naturligt. Glädjande nog ser vi också en trend i att yngre personer registrerar sig i större omfattning än tidigare. Att göra en pensionsprognos tidigt i livet väcker intresse för privatekonomi och nyfikenhet att ta reda på hur pensionen påverkas av livsvalen.