minPension hjälper dig att få koll på din pension under tiden du tjänar in till den

Bild på pensionspyramidens delar

Vet du om att när du börjar ta ut dina pensioner kan du inte längre se dem på minPension?

minPension är en tjänst som ger dig koll på ditt pensionsintjänande under arbetslivet och möjlighet att göra prognoser som visar vad du kommer att få i pension när du slutar att jobba.

Nu pågår ett samarbete mellan minPension, staten och pensionsbolagen för att göra det möjligt att också kunna se pensioner som har börjat att betalas ut samt räkna med dem i prognoserna på minPension.

Branschgemensamt teknikarbete pågår för framtidens pensionsinformation

minPension lanserades 2004 med uppdrag att hjälpa dig som tjänar in till din pension att se din hittills intjänande pension och göra pensionsprognoser. Den dag du börjar ta ut en eller flera av dina pensioner kan du inte längre se dem på minPension och systemet räknar inte heller med dem när du gör dina prognoser.

Ändrade beteenden ställer högre krav på pensionsinformationen

Många som börjar ta ut sina pensioner blir frustrerade när de loggar in på minPension och upptäcker att deras pensioner inte längre syns och att pensionsprognosen inte längre visar hela pensionsbilden.

Den som går i pension idag har levt med minPension i 15 års tid och vant sig vid att använda verktyget för att planera pensionsuttaget. Man förväntar sig att kunna använda minPension även efter att uttaget har börjat, eftersom man vill ha fortsatt koll på den framtida pensionen. En förändring som har skett under senare år är synen på pensionsålder. Idag vet vi att vi lever allt längre och att vi därför behöver arbeta fler år för att nå samma pensionsnivåer som tidigare generationer har haft. Många väljer därför att sluta arbeta successivt för att växla arbete med pension under de sista arbetsåren.

För att möta efterfrågan pågår sedan hösten 2017 ett samarbete mellan minPension, staten och pensionsbolagen för att göra det möjligt för de som börjat ta ut sina pensioner att ha fortsatt pensionskoll via minPension. Förändringen kräver ett omfattande teknikarbete på minPension och hos alla pensionsbolag som levererar information till tjänsten. Parallellt pågår också det branschgemensamma arbetet med att vidareutveckla verktyget Uttagsplaneraren som finns i en första betaversion på minPension sedan hösten 2019. På sikt ska Uttagsplaneraren hjälpa oss att se våra pensioner även när de är under utbetalning samt hjälpa oss att simulera deltidspension.

Vi ber dig att ha tålamod ännu ett litet tag samtidigt som vi fortsätter att jobba för att kunna ge dig den bästa digitala pensionsinformationen i världen!