Lika många prognoser i januari som under hela 2009

Infografik på antalet prognoser

Under 2019 var intresset för den egna pensionen högt hela året och minPension slog rekord i antalet inloggningar och prognoser, det har vi berättat om i ett tidigare inlägg!

Intresset håller i sig! När vi tittar i användarstatistiken för januari 2020 ser vi att antalet prognoser aldrig har varit fler under en månad. Under januari genomfördes 3,4 miljoner prognoser. Det är lika många som under hela året 2009. Antalet inloggningar landade på 1,7 miljoner i januari att jämföra med 1,8 miljoner år 2009.

infografik antal inloggningar

Ökningens naturliga förklaringar

Hur kommer det sig att minPension kan ha lika många prognosberäkningar i januari 2020 som under hela året 2009? Det finns flera anledningar, vi har tagit upp tre troliga här nedan.

Fler användare

I slutet av 2009 hade minPension 1 miljoner registrerade användare, idag är siffran dryga 3,8 miljoner. Med fler användare är det naturligt att aktiviteten ökar.

Teknikutveckling

De flesta av oss har idag en smart telefon och kanske också en surfplatta som gör det enkelt att kolla pensionen där man står och går. Den första iPhonen kom 2007 och därefter har utvecklingen gått snabbt.

Integrerade webblösningar

En annan förklaring är att man idag kan nå minPension från Pensionsmyndigheten och flera pensionsbolag. Genom att minPension finns där användarna är blir det enklare att ta reda på mer om pensionen.