Nyheter på minPension efter releasen i februari

Releasen i februari 2020 innehöll ett flertal ändringar och förbättringar av verktygen på minPension. De flesta av dem var antingen av teknisk karaktär eller förtydliganden och därför inte så tydligt märkbara för dig som användare. Ett exempel är att vi tog bort den ”pop-up” som på minPensions entrésida informerade om att hemsidan har bytt färg och form. Andra exempel är att vi har utvecklat och implementerat stöd för kyrkans nya pensionsavtal TPA18 och för ändrade åldrar inom PA16 Avd I.

Här nedanför berättar vi mer utförligt om tre förändringar som vi tycker att det är bra att du känner till.

Förbättrad möjlighet att skriva ut

Sedan den nuvarande hemsidan lanserades hösten 2018 har du inte kunnat få utskrifter med alla önskade uppgifter. Nu kan du via den ordinarie utskriftsfunktionen i din webbläsare skriva ut sidor på minPension. Med tilläggsprogram till din webbläsare kan du också spara sidorna som dokument, till exempel i pdf-format.

Sänkta prognosräntor ger lägre prognoser

Vi har sänkt den prognosränta minPension använder vid beräkning för premiebestämda pensioner inom avtalsområdena ITP och FTP. Inom kort kommer vi även att göra samma justering för premiebestämda försäkringar inom BTP och KTP. Anledningen är att bolagen räknar med en lägre avkastning på pensionskapitalet framåt. Om du  har delar av din pension som premiebestämd pension inom dessa avtal kommer din prognos alltså bli något lägre än tidigare.

Mer om prognosräntor och livslängdsantaganden får du veta i minPensionsPoddens avsnitt 108.

Pensionsförsäkring undantas i prognosberäkningen

Om du haft problem att göra en pensionsprognos på minPension kan det ha berott på att vi haft svårt att tolka en av dina pensionsförsäkringar. Den pensionsförsäkring som hittills har stoppat all prognosberäkning kommer nu att tas bort när vi beräknar din prognos. Det innebär att prognosen kommer bli lägre än den egentligen är (eftersom en pension är borttagen), men att du ändå får en pensionsprognos för dina övriga pensioner. I din enkla prognos och i verktyget Simulatorn kommer du kunna se om en pensionsförsäkring har blivit undantagen i din prognos.

Vi fortsätter arbetet för att hitta en lösning som gör det möjligt att i prognosen inkludera den pensionsförsäkring som vi nu tills vidare väljer att undanta från din prognos.