Så vidareutvecklas Uttagsplaneraren

Att ta ut sina pensioner kan upplevas både svårt och krångligt. Och dessutom tidskrävande. Sedan hösten 2019 finns därför verktyget Uttagsplaneraren på minPension. Verktyget ska vara ett stöd för den som vill börja ta ut sina pensioner och hjälpa användaren att ta väl genomtänkta beslut.

Men hur upplevs verktyget av användarna? Har det blivit enklare att gå i pension? I minPensionsPoddens avsnitt 122 går vi igenom resultatet av vårens användarundersökning och berättar om framtida utvecklingsplaner.