Efter systemunderhållet på minPension den 22 september har vissa funktioner förbättrats. Här berättar vi mer om några av de förändringar som skett.

Uppdatera uppgifter trots pågående insamling

Under fliken ”Insamlingsstatus” har du möjlighet att manuellt skicka förfrågan till alla anslutna pensionsbolag och be dem att uppdatera dina uppgifter. Från och med nu är det möjligt att starta en ny uppdatering även fast alla pensionsbolag inte har hunnit svara på din tidigare uppdateringsfråga.

Tänk på att du normalt inte behöver göra en uppdatering själv utan det sker automatiskt.

Skärmbild från minPension, fliken Insamlingsstatus

Förtydligande om att fondhandel pågår

Nu visar vi att ”Fondhandel pågår” om du nyligen har gjort nya val för din premiepension. När fondhandeln är avslutad kan du se dina nyvalda fonder i sammanställningen

Skärmbild från minPension som visar information om den allmänna pensionen att fondhandel pågår.

Möjligt att mata in hela kronor för egeninmatade pensioner

Tidigare har du bara kunnat fylla i dina pensioner i jämna hundratal när du lägger till egna pensioner i fliken ”Intjänad pension”. Det är nu ändrat och du har möjlighet att mata in alla värden i hela kronor för egeninmatad tjänstepension och privat pension i fälten Sparande/Premier och Pensionskapital.

Skärmbild från minPension som visar en egeninmatad pension med hela krontal.
Skärmbild från minPension som visar hur du själv kan ändra uppgifterna om dina egeninmatade pensioner.

Anpassningar för ändringar inom PA 16 – läs mer i tidigare blogginlägg

Är du – eller har du varit – anställd på en myndighet eller på ett statligt ägt företag har du tjänstepensionen PA 16. Det har skett förändringar i avtalet och nu anpassar minPension informationen efter dem. Läs mer i tidigare inlägg om Kåpan. 

  • När du väljer ”Maximera före 65 år” inom PA 16 Avdelning 2 påverkas framöver endast den förmånsbestämda pensionen i prognosberäkningen. Tidigare har även premiebestämda pensioner påverkats.
  • Rättning har gjorts så att om du har övergångsbestämmelser kan du inte välja uttagsalternativet ”Maximera före 65 år”.
  • Premiebestämd PA 16 Avdelning 2 Valbar får utökade uttagstider med ”10-20 år” och ”Livsvarigt”.

Bättre hantering av försäkringar under utbetalning och uppskjutna uttag

Från och med veckan 40 kommer fler pensionsbolag börja skicka uppgifter om pensioner som börjat betalas ut eller där uttaget har flyttats fram, det vill säga skjutits upp.

När minPension får uppgifter om pensioner under utbetalning ingår de fortfarande inte i prognosen men de syns med utbetalande belopp i ”Intjänad pension”. Dessutom visas en prognosvarning om vilken pension som inte ingår i prognosen. I ”Uttagsplaneraren” visas ännu inte någon prognosvarning.

En pension som skjutits upp ingår fortfarande i prognosen men normalt sett kan du inte ändra uttagsalternativen på minPension.se från de uppgifter som ditt pensionsbolag skickat. Vill du räkna på andra uttagsalternativ hänvisar vi dig till ditt pensionsbolag.

Skärmbilder från minPension som visar information om pensioner under utbetalning.

Ny kolumn för ”Utbetalas” i Tjänstepension

I informationen om tjänstepension i fliken ”Intjänad pension” finns en ny kolumn som visar avtalad uttagsålder och uttagstid för dina tjänstepensioner enligt uppgift från ditt pensionsbolag.

Observera att kolumnen ännu inte finns för privata pensioner.

Skärmbild från minPension som visar den nya kolumnen för pensioner under utbetalning.

Inrapporterad lön styr lönestapel

Lönestapeln i prognosen på minPension har hittills styrts av den lön som finns angiven i ”Inställningar” medan texter och beräkningar har styrts av eventuell inrapporterad lön av ditt pensionsbolag. Efter releasen styrs även lönestapeln av eventuell inrapporterad lön.

Förändringen gäller inte i ”Uttagsplaneraren” där lön i ”Inställningar” fortsätter att styra lönestapeln medan beräkningar görs utifrån eventuell inrapporterad lön.

Skärmbild från minPension som visar lönestapeln i prognosen.

Ökad tydlighet om valbara uttagsalternativ

minPension gör nu ytterligare förtydligande om att uttagsålder och uttagstid som du kan välja att simulera med på minPension.se kan skilja sig mot de valbara hos dina pensionsbolag.

Kom ihåg att alltid kontrollera med dina pensionsbolag vilka regler som gäller för dina pensioner innan du beslutar om uttag av någon pension.

Skärmbild från minPensions verktyg Simulatorn. Bilden visar den förtydligande texten om att du kan göra egna val avseende uttagsålder och uttagstid.

Förklarande film i Uttagsplaneraren

I ”Uttagsplaneraren” kan du nu se en kort film som förklarar begreppet ”din pensionsplan idag enligt avtal”.

Planen är att ta fram fler förklarande filmer till verktygen på minPension.

Skärmbild som visar den förklarande filmen på minPension.