Vi har nu sammanställt besöksstatistiken på minPension.se under kvartal 3 och kan konstatera följande:

  • Trenden att vi gör fler pensionsprognoser per besök håller i sig. I snitt gjorde vi 2,4 prognoser per inloggning under kvartalet. Motsvarande siffra för kvartal 3 2019 var 2,2 prognoser.
  • Antalet inloggningar och prognosberäkningar fortsätter att öka jämfört med samma kvartal tidigare år.
  • Antalet nya individer som registrerar sig på minPension går ner jämfört med motsvarande period tidigare år.
  • Trots den långsamma ökningen av nyregistrerade är vi nästan 4 miljoner som har skaffat pensionskoll på minPension.
graf som visar minPensions statistik för kvartal 3 2020.