Systemuppdateringen den 2 februari innebar en del förändringar i minPensions tjänster. De ändringar som kan vara bra för dig som användare att känna till lyfter vi upp här nedanför.

Uppgift om inbetalning och premie i ”Så har vi räknat”

I verktygen ”Simulatorn” och ”Uttagsplaneraren” på minPension hittar du informationen ”Så har vi räknat” under prognosen.

Nu kan du i ”Så har vi räknat” se om minPension räknar med att inbetalning pågår till pensionen. För premiebestämda pensioner anges också beloppet. Inledningsvis visas informationen som årspremie men kommer att korrigeras till månadspremie i en senare release.

Vy vid premiebestämd pension

Skärmbild som visar premiebestämd pension
Premiebestämd pension

Vy vid förmånsbestämd pension

Skärmbild som visar förmånsbestämd pension.
Förmånsbestämd pension

Ändrade regler för tillåtna e-postadresser

När du registrerar dig på minPension ska du ange din e-postadress. De godkända formaten för e-postadresser har varit för snäv och vi lättar nu upp dem.

Utöver tidigare godkända format tillåter vi nu i större utsträckning e-postadresser som innehåller streck och siffror.

Skärmbild som visar e-postinmatning.
Skärmbild på nu godkända e-postadresser.
Nu godkända e-postadresser

Webbläsare Internet Explorer 11

minPension stöder inte längre Internet Explorer 11 som webbläsare. Du kan såklart  fortfarande använda Internet Explorer 11, men det kan innebära problem i visning och funktion. 

Vi lägger stor vikt vid att minPension ska följa etablerade standarder för webben. Idag fungerar tjänsten i

  • Apple Safari: senaste och en version bakåt
  • Google Chrome: senaste och en version bakåt
  • Microsoft Edge: senaste och en version bakåt
  • Mozilla Firefox: senaste och en version bakåt
  • Opera: senaste versionen
  • Samsung Internet Browser 8

Tydligare redovisning i Simulatorn

Detaljvyn

I detaljvyn i verktyget ”Simulatorn” kan du nu tydligare se din förmodade framtida intjänade pension som vi räknar med i dina prognoser i de fall vi fördelar framtida premier i prognosen på en schablonberäknad pension.

Om vi bland dina pensioner inte hittar en som vi anser får premien idag fördelar vi en schablonberäknad pension för dina framtida premier i prognosen.

Pensionsperioder i tabell med framtida intjänande
Pensionsperioder i tabell med framtida intjänande

Nyhet för dig med gamla PA03-pensioner

Tjänstepensionen för statligt anställda med gamla pensioner som fortfarande visas som PA03 kan nu välja den premiebestämda pensionen med uttagsålder på år och månad.

Visar uttag år och månad P03
I Simulatorn kan du nu välja år och månad även för PA03

Rättning av prognosvarning

Sedan mitten av december 2020 har en prognosvarning om för hög tjänstepension visats felaktigt för många användare. Efter rättning visas den bara när det är relevant.

Skärmbild av prognosvarningen.
Prognosvarningen

Nyheter i Uttagsplaneraren

Betastämpeln tas bort från Uttagsplaneraren

I Uttagsplaneraren sker flera förbättringar från februari 2021. Även om utvecklingen av Uttagsplaneraren kommer att pågå i ännu några år är verktyget inte längre klassat som en ”betaversion”.

Konkret innebär det att att den gula informationsraden högst upp i verktyget, som tidigare gick till information om beta-klassningen, nu istället leder till information om vad som är viktigt att veta om Uttagsplaneraren.

Skärmbild som visar informationstexten om Uttagsplaneraren
Ny informationstext om Uttagsplaneraren

Ny puff för blogg, podd och artiklar

I fliken ”Testa & jämför” i verktyget Uttagsplaneraren finns nu en puff för dig som vill lära mer om att ta ut pensioner.

Bild som visar ny puff för information inför pensionsuttagen
Ny puff för dig som vill lära mer

Tydligare information om skatt

I Uttagsplaneraren kan du se dina pensioner både före och efter skatt. Ibland kan det kännas osäkert om summorna som visas i planerna är före eller efter skatt. Därför har vi nu förtydligat informationen i din pensionsplan. När du för pekaren över diagrammet visar ett pop-up-fönster dina förväntade uttag i tabellformat. Här är nu informationen tydligare om att summan som visas i fönstret är före skatt.

Pop-up-fönster visar summa före skatt