Anställda i kommuner och regioner får höjda inbetalningar till sina pensioner från och med 2023.

Alla födda 1958 och senare berörs av det nya avtalet AKAP-KR.

Den största förändringen i avtalet är att avsättningarna till pensionen höjs från 4,5 och 30 procent till 6 procent respektive 31,5 procent. Gränsen för den högre avsättningen går vid 7,5 inkomstbasbelopp, vilket år 2022 motsvarar 44 375 kronor i månadslön. Den förmånsbestämda pensionen påverkas inte.

Samtidigt höjs åldern för när du tidigast kan börja ta ut din tjänstepension från 55 till 60 år och den kortast möjliga uttagstiden blir tio år.

Läs mer om det nya avtalet på SKR

Läs mer om det nya avtalat på Kommunal

Läs mer om de villkor som gäller i dag