Ett av årets nya ord är jobbonär. På minPension har vi skrivit och pratat om jobbonärer länge. Det är ett bra ord för att beskriva möjligheten att både arbeta och ta ut pension på samma gång och få det bästa av två världar. Jobbonär är ett ord och ett beteende som vi tror har kommit för att stanna.

Vem är jobbonär?

En jobbonär kan se ut på många olika sätt. Det kan vara en person som går ner i arbetstid de sista åren i arbetslivet och tar ut delar av sin pension för att få en bra ekonomi. Då behöver det klaras ut med arbetsgivaren vad som är möjligt att göra på jobbet. Flexibiliteten i avtalen har ökat de senaste åren, idag omfattas många arbetsplatser av flexpension eller motsvarande. Där är möjligheterna stora att gå ner i arbetstid från 60 eller 62 års ålder.

En jobbonär kan också vara en person som startar eget som pensionär. Eller någon som kanske gör inhopp på en arbetsplats för att få extra pengar utöver pension. I de fallen kan jobbonären bestämma mer själv.

Hur tar jobbonären ut sin pension?

För den som är yngre än 65 år är det allra enklast att ta ut den allmänna pensionen. Den kan man ta ut i fjärdedelar och premiepension och inkomstpension behöver inte tas ut samtidigt.

Tjänstepensionerna går ofta inte att dela upp. Det kan finnas olika typer av arbetsvillkor för den som fortfarande kan tjäna in till ny tjänstepension.

För den som fyllt 65 år finns det som regel inget som hindrar att ta ut tjänstepensionen. Men det är bra att kolla med arbetsgivaren om man till exempel vill jobba vidare på samma jobb och ta ut tjänstepensionen samtidigt.

Hur använder jobbonären minPension?

Vi har förstått att många vill gå i pension på det här sättet. Men verktygen på minPension är idag bättre för dig som slutar jobba ena dagen och tar ut pension nästa dag.

Tillsammans med Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen arbetar vi strategiskt för att göra det enklare för jobbonären att få bra prognoser. Under 2021 har vi påbörjat arbetet genom möjligheten att se både pensioner som är under utbetalning och planera uttag för pensioner som inte har börjat att betalas ut.

Under 2022 bygger vi vidare med nya funktioner för att räkna på att arbeta deltid de sista yrkesverksamma åren samt för att frikoppla när man slutar jobba med när man börjar ta ut pension. Att utveckla de nya funktionerna för alla olika avtal och bolag kommer att ta tid, under sommaren inleder vi projektet med den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten.

Text: Kristina Kamp och Patrik Malmquist


Här är de andra orden på nyordslistan som tagits fram av Språkrådet.