Statistiken över hur vi använde minPension 2021 är nu klar. Glada konstaterar vi att intresset för att kolla den egna pensionen aldrig har varit högre. Aktiviteten på minPension slog återigen nya rekord. Tillsammans gjorde vi makalösa 46 miljoner prognoser! Det är hela 48 procent fler än under 2020. Också antalet inloggningar blev fler än något år tidigare och landade på 18 miljoner.

Infografik som visar minPensions användarstatistik för 2021.
Användarstatistik för 2021

Under året ökade antalet registrerade användare med 310 290 personer. Trenden är att fler under 40 år registrerar sig samt fler kvinnor än män. Vid årets slut var 48,1 procent av de registrerade användarna kvinnor, vilket motsvarar en ökning på 0,3 procent under året.

Den 31 december 2021 var drygt 4 343 000 personer registrerade på minPension. Om tillströmningstakten håller i sig når minPension målet att ha 5 miljoner registrerade använder i slutet av 2023.