Under systemuppdateringen den 22 mars 2022 gjorde vi ändringar och förbättringar på minPension. Här berättar vi om de ändringar som mest påverkar dig som använder minPension.

Rutin för nya användare – bekräfta e-postadress

När du registrerar dig på minPension behöver du ange en e-postadress för att vi ska kunna nå dig med information, till exempel när dina uppgifter har uppdaterats.

Vi har märkt att många av e-postadresserna innehåller fel. Anledningarna kan vara flera. Du kan till exempel ha lagt in en e-postadress som går till en annan person eller bara missat ett tecken i den. Därför inför vi flera åtgärder som ska förbättra kvalitéten. Den första har nu införts och innebär att den som registrerar sig på minPension.se behöver bekräfta sin e-postadress. Observera att förändringen inte kommer gälla för dig som registrerar dig till minPension via Pensionsmyndigheten för att se din pensionsprognos på myndighetens hemsida.

Skärmbild som visar e-postfältet under fliken Inställningar.

Den nya rutinen innebär att när du registrerar sig på minPension.se skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress du uppger. Du bekräftar din e-postadress genom att följa instruktionen i e-postmeddelandet.

Bild på e-postmeddelandet du får när du ska bekräfta din e-postadress.

I de fall du inte bekräftar din e-postadress kommer en påminnelse efter inloggning.

Skärmdump visar text om du missat att bekräfta din e-post.

Vågar man klicka?

I dag händer det att oseriösa aktörer försöker lura dig att klicka på länkar i fejkade e-postutskick. Det är bra att du är misstänksam innan du klickar på något som ser konstigt ut.

Vi vill därför uppmärksamma dig om att vi aldrig uppmanar dig att logga in genom att klicka på en länk i ett e-postmeddelande. Du ska heller aldrig uppge dina kontonummer till någon som säger sig komma från minPension.

Nyheter vid inloggning

För att logga in på minPension behöver du en e-legitimation. Idag använder de flesta BankID eller Mobilt BankID.

Nu höjer vi säkerheten ytterligare genom att införa en animerad QR-kod för dig som loggar in med hjälp av en annan enhet (till exempel via Bank ID-appen på din mobil).

Skärmbild av QR-koden som du behöver scanna för att logga in med Mobilt BankID.

E-legitimation ersätts med Myndighetslegitimation

Vi tar bort alternativet ”e-legitimation” och ersätter det med alternativet ”Myndighetslegitimation”.  Inloggningsalternativet gäller främst dig som har en särskild e-legitimation via statlig anställning.

Anställningsformen är viktig för att prognosen ska bli rätt

Vi har märkt att våra användare ibland inte vet vilket pensionsavtal de tillhör. Om man väljer fel avtalsområde i fliken ”Inställningar” kan uträkning av pensionsprognosen bli fel.

Vi har gjort några ändringar för att det ska bli enklare att välja rätt. Läs om dem här nedanför.

Anställd utan tjänstepension

Begreppet ”Anställd utan tjänstepension” flyttas och ligger nu under rubriken ”Privatanställd”. Detta eftersom endast privatanställda kan ha denna variant.

Skärmbild Privatanställd -anställd utan tjänstepension
Skärmbild Privatanställd -anställd utan tjänstepension

Tjänstepension utan kollektivavtal

Begreppet ”Tjänstepension utan kollektivavtal” byter namn till det mer förklarande ”Anställd med individuell tjänstepension” men finns fortfarande kvar under ”Privatanställd”.

Skärmbild Privatanställd -anställd utan kollekvtivavtal
Skärmbild Privatanställd -anställd utan kollekvtivavtal

Pensionärer

Vissa av dagens anställningsformer får något justerade benämningar. Till exempel är anställningsformen ”Pensionär” ny. Den ska användas av dig som har slutat att arbeta eller gått i pension och inte har några fortsatta inbetalningar till pension, varken allmän pension eller tjänstepension.

I stort sett alla kollektivavtalade avtalsområden kan du nu välja fram till 69 år. Men tänk på att prognosen räknar med att premier i de flesta fall slutar att betalas in vid 65 år.

Du som delvis fortsätter att arbeta och delvis tar ut pension bör välja det mest lämpliga alternativet utifrån hur inbetalningarna till pensionen sker, enbart till allmän pension eller även till tjänstepensionen.

Texten i prognosen blir ny när du väljer ”Pensionär”.

Skärmbild som visar text i prognosen för pensionärer.

ITP-P PostNord byter namn och avtalsområde

Är du anställd inom PostNord ITP-P Avdelning 2 och född 1980 eller tidigare, hittar du nu avtalet under anställningsform Privatanställd och avtalsområde PostNord-anställd (ITP-P Avd 2).

Skärmbild anställningsuppgifter
Skärmbild anställningsuppgifter

Gamla pilotavtal tas bort

De gamla pilotavtalen K06 Bil G PPAK, K06 Bil G och PPA 07 tas bort som valbara avtalsområden då inga pensioner längre är aktiva inom dessa avtal. Pilotavtalet PPA 13 finns kvar utan ändring.

Pension som är under utbetalning

Ny regel för egeninmatad pension som är slutbetalad

En nyhet är att en pension som du själv har lagt till i fliken ”Intjänad pension” och som helt har betalats ut, inte längre visas i verktygen ”Simulatorn” och ”Uttagsplaneraren”.

Du får en prognosvarning om att pensionen har betalats ut.

Skärmbild som visar varning för utelämnade pensionsuppgifter

I fliken ”Intjänad pension” finns den utbetalda pensionen fortfarande kvar eftersom du själv ansvarar för att redigera pensioner som du själv har lagt till.

Ändring i prognosen för allmän pension på minPension

Om du är född 1970 eller senare kan du från och med nu enbart göra prognoser för allmän pension från tidigast 65 år.

Insamlingsstatus byter namn till Uppdatera

Den tidigare fliken Insamlingsstatus byter namn till Uppdatera. I Uppdatera ser du när våra anslutna aktörer senast uppdaterade informationen om dina pensioner och du har också möjlighet att själv aktivera en uppdatering.

När du uppdaterar manuellt ber vi alla våra anslutna pensionsbolag att uppdatera dina uppgifter hos oss. Det är bra att göra en manuell uppdatering om du nyligen har bytt jobb eller flyttat en pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Om du inte gör en manuell uppdatering ber vi dina nuvarande pensionsbolag att uppdatera dina pensioner en gång i månaden. En gång per år gör vi en uppdatering hos alla anslutna pensionsbolag för att fånga upp om du har fått ett nytt bolag under året som har gått.

Skärmbild som visar den nya fliken Uppdatera

Pensionsstatistik inte tillgänglig för de som är 65 år och äldre

Ett omtyckt verktyg på minPension är fliken ”Pensionsstatistik” där du kan jämföra din prognos mot andras pensionsprognoser.

När du fyller 65 år fungerar inte längre uppgifterna och beräkningarna blir missvisande. Vi jobbar för att hitta en lösning på det, men tills vidare stänger vi möjligheten att jämföra den egna prognosen när du fyller 65 år.  

Skärmbild som visar fliken Pensionsstatistik

Ge oss feedback – tyck till!

Om du har en åsikt som du vill framföra till oss ska du klicka på den orange knappen ”Tyck till” på höger sida. Nu är det obligatoriskt att betygsätta sidan i samband med att du lämnar en kommentar.

Skärmbild som visar fliken "Tyck till"

Uttagsplaneraren

Presentation av statlig skatt

För att tydliggöra effekten av statlig skatt kommer en streckad linje visualisera den statliga skatten i prognosens diagram i Uttagsplaneraren. Markeringen visas endast för dig som hamnar nära brytpunkten för statlig skatt.

Skärmbild som visar presentation av statlig skatt

Lyssna och läs

När du använder Uttagsplaneraren är du nära pensionsuttaget och behöver förstå hur till exempel regler, begrepp och olika uttagsmöjligheter påverkar den framtida pensionen. På minPension har vi samlat sådan information i artiklar och gjort poddavsnitt som tar upp saker du behöver ha koll på inför pensionsuttaget. Löpande nyheter kommer ut på blogg.minpension.se.

För att du enkelt ska hitta informationen har vi samlat allt på sidan ”Lyssna och läs” i Uttagsplaneraren.

Skärmbild som visar Lyssna och läs i Uttagsplaneraren.

Videoinstruktioner i Uttagsplaneraren

För att du enkelt ska kunna använda verktygen i Uttagsplaneraren finns korta instruktionsfilmer. Nu ändrar vi symbolen för filmerna till en klassik pilsymbol.

Ikoner som visar filmikon