De flesta som jobbar och tjänar in till sin pension har idag registrerat sig på minPension. Av minPensions 4,5 miljoner användare har fler än 3 miljoner loggat in minst en gång under de senaste två åren.

Andelen yngre användare ökar stadigt. Idag är 27 procent av användarna under 40 år.

Grafer som visar åldersfördelningen av minPensions användare samt andelen kvinnor/män.

Vad gör man på minPension?

En vanlig dag skapas ungefär 114 692 pensionsprognoser genom 45 212 inloggningar. I snitt gör vi alltså 2,5 prognoser per besök. Under det senaste kvartalet varade ett besök i snitt i 4,59 minuter, men för den som ägnade sig åt att planera sitt pensionsuttag i Uttagsplaneraren varade besöket i stället i hela 17 minuter. Den högsta trafiken sker på förmiddagen. Under fyra timmar (mellan klockan 8 och 12) genomförs 33 procent av besöken.

Grafer som visar antalet prognoser, enheter och tid för användningen av minPension.

Vill du veta mer? Mer användarstatistik för minPension hittar du i fliken ”Statistik” här på bloggen.