Är du född mellan 1957 och 1962 och funderar på att gå i pension de kommande åren? Du kommer att påverkas både av nya, högre, åldersgränser för uttag av allmän pension och ändrade åldersgränser när du kan få sänkt skatt för att du uppnått en viss ålder. Här kan du se hur just du påverkas beroende på vilket år du är född.   

Höjda pensionsåldrar för födda 1957-1962

I tabellen här nedanför kan du se hur de nya åldersgränserna för allmän pension påverkar dig som är född mellan åren 1957 och 1962.

Från 2026 kommer riktåldern att styra åldersgränsen för den allmänna pensionen. Första årgången som berörs är de som är födda 1963.  

Född 19..57585960616263
Ta ut allmän pension tidigast när du fyller… 616262636364
Utbetalning av förmåner* 65666667676768?
Sänkt skatt på pension från det år du fyller…676768686868
Sänkt skatt på arbete från det år du fyller…666666666666
Tabell som visar åldersgränser för allmän pension och skatt för olika årskullar

* Utbetalning av förmåner såsom garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Varför ändras åldersgränserna?

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension i den allmänna pensionen till 63 år. Först vid 66 års ålder kommer garantipension och inkomstpensionstillägg att betalas ut. Samma åldersgräns gäller om du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Åldersgränsen höjs sedan med ytterligare ett år 2026. Då kallas det för riktålder och anpassas till olika årskullars förväntade livslängd. Beslutet har tagits av riksdagen eftersom den förväntade livslängden har ökat och pensionerna annars riskerar att bli väldigt låga. Här kan du läsa mer om de nya pensionsåldrarna

Nya pensionsåldrar påverkar skatten

Även hur mycket du ska betala i skatt påverkas av de nya åldersgränserna. Åldern för när du får ett utökat jobbskatteavdrag ligger kvar som i dag, alltså från det år du fyller 66 år. Men det extra grundavdraget, som sänker skatten på pensionsutbetalningar, höjs i takt med den höjda åldern för garantipensionen.

Du hittar mer information om de nya reglerna för skatter hos Skatteverket.

Vad berörs inte av åldersgränserna

Tjänstepensioner och privat pension berörs inte av de nya åldersgränserna för uttag av allmän pension. Däremot påverkas de av skatteförändringarna eftersom den typen av pension beskattas på samma sätt när du tar ut allmän pension. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beskattas inte alls. Kapitalinkomster, till exempel från sparande eller försäljning av bostäder, beskattas på annat sätt och berörs inte av åldersgränserna.

Annat som kan vara bra att veta när du planerar din pension

Åldersgränser i tjänstepension

ITP, privatanställda tjänstemän: 55 år

SAF-LO, privatanställda arbetare: 55 år

Kommun- och landstingsanställda, KAP-KR: 61 år (från 2023)

Statligt anställda: PA 16 avdelning 2, 61 år. PA 16 avdelning 1 lägsta ålder är det samma som för den allmänna pensionen.

Åldersgränser för socialförsäkringar, såsom
a-kassa och sjukersättning

Den högsta åldern för att uppbära den här typen av ersättning är 66 år från 2023. Det berör dem som är födda 1958 och senare.

Så räknas pensionen om varje år

Garantipension: Räknas om med prisindex, alltså med inflationen.

Inkomstpensionstillägg: Räknas om med inkomstindex som påverkas av inbetalningarna till pensionssystemet och utvecklingen i svensk ekonomi. 

Premiepension: Räknas om en gång om året och påverkas av fondernas eller den traditionella värdeutvecklingen.

Förmånsbestämd tjänstepension: Räknas vanligtvis om med prisindex, alltså inflationen.

Premiebestämd tjänstepension: Räknas om med värdeutvecklingen i fondförsäkring eller traditionell försäkring. Kan ske månadsvis.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom