I releasen den 22 november gjordes flera uppdateringar på minPension.se. De vi tror påverkar dig mest berättar vi om här.

Uppdaterad prognosstandard

När vi räknar din prognos använder vi ofta pensionsbranschens gemensamma prognosstandard. Standarden ändras nu och det kan påverka dina prognoser. Mer information om den nya prognosstandarden hittar du i ett separat inlägg här på bloggen.

Om du är nyfiken på att se hur vi har räknat dina pensioner i prognosen, kan du klicka på ”Så har vi räknat” i Simulatorn och Uttagsplaneraren. I informationen om dina pensioner kan du se vilken beräkningsmodell vi använder. I bild 2 här nedanför har vi markerat informationen.

  • Skärmbild som visar Simulatorn på minPension.se
  • Skärmbild som visar hur din prognos har beräknats.

Information om driftstörningar för inloggade användare

När vi eller något pensionsbolag alternativt Pensionsmyndigheten, har tillfälliga driftproblem kan det påverka informationen på minPension.se. Du har tidigare fått meddelande om driftstörningar innan du loggat in, men nu kan meddelande om driftstörningar även dyka upp när du är inloggad på ”Mina sidor”.


Ny hantering av cookies

När du använder minPension.se finns det vissa cookies som vi måste använda för att sidan ska fungera. Dessa kan du aldrig välja bort. Andra cookies hjälper oss att förstå hur du använder våra tjänster och dessa kan du välja att tacka nej till. Om du accepterar cookies så hjälper du oss i vårt fortsatta arbete att utveckla tjänsterna.

I och med releasen i november har informationen om vår cookie-hantering blivit tydligare.

Skärmbild som visar information om cookie-hantering

Avtalsändringar

PA16 avd 2

I prognosen för statligt anställda med pensionsavtal PA16 avd 2, tar vi bort information om anställning.

Tidigare text ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning som flygledare eller officer till du går i pension…” ersätts med ”Du har rätt till en tjänstepension före 65 år. Det gäller om du arbetar kvar i din anställning till du går i pension…”.

BTP

Parterna inom avtalsområde BTP har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen genom att omvandla semesterersättningen till tjänstepension. Den höjda avsättningen är nu införd på minPension.se och beräknas i prognoserna.

ITP 1

Från årsskiftet ändras den avtalade utbetalningsåldern i ITP 1 från 65 år till 66 år. minPension uppdaterar informationen om ITP 1 enligt den nya regeln.

Bättre simuleringar för KPA:s pensioner för anställda i kommun och region

För anställda i kommuner och regioner blir det nu bättre simuleringar. ”Sista arbetsmånad” kan användas i Simulatorn och i Uttagsplaneraren för pensioner som levereras av KPA.

Observera att arbete fortfarande pågår gällande den premiedragande förmånsbestämda ålderspensionen via Skandia, Kyrkans Pension och för statligt anställda med avtal PA16 avd 2. Dessa pensioner kan ännu inte simuleras med ”Sista arbetsmånad”.


Jobbonärer

Antalet ”jobbonärer” blir allt fler. Därför har vi under det senaste året försökt förbättra informationen om pensioner som är under utbetalning. Nu gör vi ytterligare tre ändringar.

  1. En pension som ska börja betalas ut under innevarande månad kan du mata in i fliken ”Intjänad pension”. Pensionen syns då också i din prognos.
  2. Om du har en tidigare inlagd pension som har passerat uttagsstarten får du en uppmaning om att ta bort den, alternativt komplettera den med månadsbelopp för att den ska kunna redovisas även under pågående utbetalning.
  3. Har du i fliken ”Inställningar” valt ”Pensionär” eller ”Saknar arbetsinkomst” som din anställningsform, är knappen ”Sluta jobba” utgråad i Simulatorn.

    Om du i ett senare skede vill simulera hur en anställning skulle påverka dina pensioner fyller du i uppgifterna i knappen ”Lön och jobb”. Knappen ”Sluta jobba” blir då valbar igen.
Skärmbild som visar Simulatorn "Sluta jobba"

Nyheter i fliken Simulatorn

Den tidigare knappen ”Uttag av alla pensioner samtidigt” har nu tagits bort. Samtidigt har knappen ”Uttag av varje pension för sig” bytt namn till ”Uttag av pensioner”.

När du klickar på knappen ”Uttag av pensioner” har du möjlighet att simulera för pensionsuttag av alla pensioner samtidigt eller varje pension för sig.

Observera att ”Välj uttagslängd” inte finns i Simulatorn, utan bara i Uttagsplaneraren. Om du vill simulera uttagslängd med annat val än den avtalade, ska du välja ”Varje pension för sig”.

En skärmbild som visar knappen "Uttag av pensioner".

Information om nya pensionsrätter för allmän pension

Åldersgränserna i den allmänna pensionen ändras nu successivt. Du kan läsa mer om vad som gäller under kommande år på vår blogg.

I ”Så har vi räknat” (som du hittar i Simulatorn och Uttagsplaneraren) kan du i fältet ”Nya pensionsrätter” se hur länge du förväntas att få allmänna pension inbetalad.

Skärmbild från "Så har vi räknat" som visar nya inbetalningar till inkomstpensionen.

Pensionsstatistiken uppdaterad

I fliken Pensionsstatistik kan du jämföra din prognos mot andras. Nu har vi uppdaterat statistiken med nya värden.

Nu kan du klicka på valfri plats i diagrammet för att se statistik i den valda percentilen.

Skärmbild som visar fliken Pensionsstatistik.

Nyheter i Uttagsplaneraren (för dig som fyllt 54)

Uttagsplaneraren får nytt utseende

Tills vidare finns det två olika versioner av Uttagsplaneraren. Du landar i den nya versionen men kan med ett knapptryck ta dig tillbaka till den tidigare.

I den nya versionen har navigationen gjorts om. Ett numrerat fliksystem ska göra det enklare att navigera och hitta det du söker i Uttagsplaneraren.

Skärmbild som visar landningssidan på Uttagsplaneraren

En annan förändring är att du landar på en sida fylld med information. Här får du hjälp att förstå vad du bör veta innan du bestämmer dig för hur du ska ta ut dina pensioner. Informationen finns i artiklar, poddar och frågor och svar som alla berör uttag av pension.

Dina planer

Om du har gjort pensionsplaner och sparat dem finns de nu samlade i flik 4 ”Dina planer”. Om du vill se ”Din pension enligt avtal” finns den alltid kvar i flik 2.

Du kanske redan har hittat det bästa sättet att ta ut dina pensioner på? Kanske har du till och med redan valt den av dina planer som du vill följa? I så fall hamnar den överst i flik 4.

Om du senare skulle komma på att du hellre vill välja en annan av dina planer, kan du ångra ditt val, till exempel genom att avmarkera planen i flik 4 och sedan göra ett nytt val.

Skärmbild som visar vald plan

Jämföra planer

Funktionen ”Jämföra dina planer” har fått nytt utseende och nya funktioner. Vi tycker att den är så mycket bättre än den tidigare jämförelsen, så vi valde att uppdatera funktionen också i den äldre versionen av Uttagsplaneraren (som du når via knappen överst på sidan).

Här visas skillnaden mellan två planer både i diagram och i tabell. En annan nyhet är att du har möjlighet att se utfallet antingen före eller efter skatt (förutsatt att du har angett vilken kommun du planerar att bo i som pensionär).

Dessutom inkluderar jämförelsen lön för att du ska kunna jämföra din totala inkomst för olika utbetalningsperioder (i de fall du blandar pension med lön).

Perioderna som visas är inte längre uppdelad på år utan följer samma periodindelning som planerna du jämför.

Andra förändringar i Uttagsplaneraren

Vid årsskiftet införs nya regler för skatt på pension. På minPension.se kommer skatterna uppdateras först i slutet av mars 2023.

I ”Tips till dig” kan du redan nu ta reda på vad som gäller nästa år. Följ länken i rubriken ”Skatten på pension påverkas av din ålder”.

Skärmbild av "Tips till dig"

När ett datum är passerat

Har du en sparad plan där tidpunkten för uttagsstart av en pension har passerat? Nu är det enklare att ändra den i pensionsplanen på minPension.

I varningen som visas kan du bekräfta att du redan har ansökt om uttag hos ditt pensionsbolag. I annat fall behöver du ändra ditt val av uttagstid för att din pensionsplan ska fungera bra. Klicka då på knappen ”Ändra” så hjälper vi dig.

Skärmbild med varning om att ansökningstiden har passerat.