I den allmänna pensionen kan du tjäna in till din pension så länge du har lön och betalar skatt. Men i tjänstepensionerna finns det olika åldersgränser för när arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension. Tidigare har åtminstone den övre åldersgränsen varit densamma, nämligen 65 år. Men nu ändrar vissa avtal åldersgränserna.

Varför är det olika från avtal till avtal? Och hur kommer det sig att åldersgränserna är olika inom samma kollektiv, till exempel inom ITP där gränserna ändras i avdelning 1 men inte i avdelning 2?

Tomas Carlsson från valcentralen Collectum besöker minPensionsPodden och berättar vad som gäller.