Åtta av tio 65-åringar har loggat in på minPension. Tre av tio 30-åringar har också registrerat sig för att se över sin framtida pension. I åldersspannet 30–50 år är intresset högre bland männen än bland kvinnorna.

Andelen användare på minPension i olika åldersgrupper jämfört med Sveriges befolkning, uppdelat på män och kvinnor. Källa: minPension

Diagram: Andelen användare på minPension i olika åldersgrupper jämfört med Sveriges befolkning, uppdelat på män och kvinnor. Källa: minPension

De kommande veckorna är det dags för årets utskick av det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. Det brukar vara en påminnelse om att se över sin pension. Förutom den allmänna pensionen så har de flesta även tjänstepension.

Hos minPension finns alla pensioner på ett och samma ställe. Här går det också att göra en prognos som visar hur stor den framtida pension förväntas bli.

Intresset för att få koll på sin pension via minPension är högst bland 65-åringar. Närmare 80 procent av alla i den åldersgruppen har loggat in på minPension. Det är ungefär lika stor andel kvinnor och män som registrerat sig till tjänsten.

I yngre åldrar är intresset för pension störst bland män

I yngre åldrar är intresset för att se över sin pension större bland män än bland kvinnor. Störst är skillnaden bland 37-åringarna. Här är det drygt 30 procent av kvinnorna som loggar in och drygt 40 procent av männen. Andelen yngre användare, under 40 år, har ökat märkbart de senaste åren.

– Det är väldigt glädjande att så många väljer att få koll på sin pension via minPension. Statistiken visar att både unga och äldre idag vet var de hittar information om hela sin pension, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension.

Användare på minPension i olika åldersgrupper

ÅlderManKvinna
20 år6,1%5,4%
30 år33,9%30,4%
40 år43,0%34,10%
50 år49,3%44,0%
60 år63,8%64,3%
65 år79,4%79,6%
70 år25,6%18,2%
Tabell: Andelen användare på minPension jämfört med Sveriges befolkning år 2021.