Vi ser i användarstatistiken att det är många som har loggat in på minPension för att se över sina pensioner de senaste dygnen. Undrar du också om dina pensioner påverkas av den amerikanska bankkrisen? På Alectas hemsida hittar du mer information.

Vill du uppdatera dina uppgifter på minPension?

Har du loggat in på minPension och tycker att informationen om dina pensioner känns gammal? I så fall kan du själv begära uppdatering av dina uppgifter i fliken ”Uppdatera”. När du klickar på knappen ”Uppdatera uppgifter” så skickar vi en fråga till alla anslutna aktörer och ber dem uppdatera sin information om dina pensioner hos oss.

Skärmbild som visar Uppdatera på minPension

Om du inte begär uppdatering gäller följande

  • Pensionsmyndigheten uppdaterar dina uppgifter varje dygn.
  • Uppgifter hos bolag som vi känner till att du har pensioner hos uppdateras en gång per månad. Om du har fyllt 54 år kan du använda Uttagsplaneraren på minPension och då uppdaterar vi din information varje gång du loggar in – dock max en gång per dygn.
  • En gång om året skickar vi en fråga till alla anslutna aktörer och ber dem uppdatera informationen om dina pensioner. Det gör vi för att fånga upp om du under året har fått pensioner hos ännu ett pensionsbolag.

Text: Maria Eklund, minPension