minPensions användarstatistik för kvartal 1 2023

Intresset för att ha pensionskoll ökar igen efter att ha dippat något under 2022. Efter summering av årets första kvartal ser vi att antalet prognosberäkningar och nyregistreringar låg på högre nivåer än förra året, men också jämfört med rekordåret 2021.

Under kvartalet registrerade sig fler kvinnor än män. Av alla användare på minPension den 31 mars var 48,5 procent kvinnor.

Även andelen yngre fortsatte att öka. Bland de nya användarna var 48 procent under 40 år. Ser vi till alla minPensions aktiva* användare var 46 procent under 50 år vid kvartalets slut.

*En aktiv användare har varit inloggad på minPension någon gång under de senaste 24 månaderna.

Kvartalet i siffror

Nya registrerade användare: 176 400

Antal inloggningar: 6 820 600

Antal prognosberäkningar: 17 840 800

Vid mars månads utgång hade 4 731 746 personer loggat in på minPension sedan starten. Av dessa var 3 334 900 unika besökare under de senaste 24 månaderna.