minPension har nu anpassats till ändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet i pensionsavtalen för anställda inom kommuner och regioner

Läs mer om förändringarna hos OFR

Se hur din pensionsprognos påverkas

När du loggar in kan du nu se hur dina pensionsprognoser påverkas av de nya reglerna. Du kan till exempel se hur den höjda avsättningen på sex procent påverkar dina prognoser.

minPension har också anpassats till de nya uttagsreglerna:

  • lägsta uttagsålder 60 år
  • högsta uttagsålder 80 år
  • avtalad uttagsålder 69 år
  • möjliga uttagstider 10-20 år + livsvarigt

Bra att känna till

Anställda i kommun och region som vid årsskiftet hade en lön över cirka 45 000 kronor och som förutom den premiebestämda KAP-KL även hade en förmånsbestämd KAP-KL, har under våren kunnat välja att gå över till AKAP-KR med en tilläggspremie.

För dessa användare kommer minPension inte att kunna räkna med de tilläggspremier som användaren enligt avtalet har rätt till. Det beror på att vi saknar information om vilka användare som är berörda.