Vi på minPension

På minPension är idag 13 personer anställda. Men det finns också konsulter som är knutna till oss för att vidareutveckla, underhålla och drifta tjänsten samt för att sköta vår kundservice. En normal arbetsdag är det ungefär 40 personer som jobbar för att du ska kunna få svar om din pension via minPension.

minPensions drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Det innebär att hälften av styrelsens ledamöter arbetar inom staten och hälften inom pensionsbolagen. Kostnaderna för minPension fördelas också lika mellan de båda parterna.