Så bygger vi framtidens pensionsinformation

Min Pension bjuder in till Almedalsseminarium

När: Tisdagen den 4 juli kl. 15.30-16.30

Var:  Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Moderator: 
Olof Lundvall, Informationschef SPV

Medverkande:
Anders Landström, Senior servicedesigner, Transformator Design
Anders Lundström, Vd, Minpension.se
Patrik Malmquist, Utvecklingschef, Minpension.se


Det blir allt viktigare att ha koll på sin pension. Inte bara i slutet av karriären utan under hela arbetslivet. Den som vet vad som påverkar pensionen har möjlighet att göra medvetna val. Men samtidigt är pension ett ämne som många tycker är svårt och komplext.

Hur får vi fler att engagera sig? Och hur skapar vi tillit för de uppgifter och den information vi förmedlar?

Minpension.se är den oberoende pensionsportalen som drivs mellan staten och pensionsbolagen. Här pågår just nu flera parallella projekt för att skapa pensionsinformation som engagerar och väcker lust att lära mer. Både för den som är i början av yrkeslivet och för den som närmar sig dess slut. Men hur tillgodoser man 5,5 miljoner pensionssparares olika informations- och kunskapsbehov utan att tappa fokus? Under seminariet berättar vi om processen. Om hur vägen blev målet, men också om hur insikterna öppnade dörrar för nya möjligheter.