Tillgänglighet och minPensions grafiska profil

Sen vi lanserade nya minPension har vi fått frågor från synskadade om tillgängligheten på sidan. I det här inlägget förklarar minPensions utvecklingschef, Patrik Malmquist vilka hjälpmedel som finns och hur du kommer vidare om du behöver tillgänglighetshjälp.


Vi har fått en del frågor om tillgängligheten på vår nya webb. Det har kommit in frågor såsom:

 • Hej, efter att ni ändrade hemsidan är det mycket svårt att se färgerna i prognosen för åtta procent av oss svenska män som är mer eller mindre färgblinda! Tacksam om ni åtgärdar detta snarast!!!
 • Diagrammet ser hemskt ut och går inte att läsa. Återgå genast till gamla versionen.
 • Den gamla versionen av minPension var mycket tydligare för oss som är färgblinda.
 • Den nya tjänsten är mindre tillgänglig för oss med funktionshinder.

När en individs förmåga och minPensions tjänsters krav på användaren inte matchar uppstår ett gap. Om det uppstår på grund av funktionshinder är vår ambition att minska gapet. Det finns en standards som heter WCAG 2.1 AA som vi försöker hålla. Vi gör det inte på alla områden, men på det flesta.

Bild som förklarar tillgänglighet

Jämförelse mellan gamla och nya minPension

Den gamla versionen av minPension var inte responsive, den skalade alltså inte till olika upplösningar och skärmar, den hade inga så kallade ARIA links (en beskrivande textetikett av en länk)  inget stöd för talsynteser och så vidare. Den visade antingen graf eller tabell, inte båda samtidigt vilket ökar förståelsen. Så även om inte allt är perfekt ännu, så är den nya versionen av minPension mer tillgänglig för många fler människor.

Tittar vi på den nya simulatorn har vi till exempel tre olika sätt att visa delar av samma information: (1) som en text, (2) som en graf och (3) som en tabell. Genom att visa informationen på alla tre sätten blir det enklare för fler att förstå än om informationen enbart visades på det ena sättet.

Grafen (2) innehåller olika färger. Enligt WCAG ska kontrasten vara 50 procent mellan olika färger. Genom att använda en lila linjen mellan färgerna i grafen ”blöder” de inte igenom eftersom den lila linjen mellan grön, blå och röd stapel har en kontrast över 50 procent. Bild på simulatorn på minPension som visar text, diagram och tabell.

Många använder idag minPension via mobilen. I april 2019 var inloggningen via smartphone och surfplatta klart högre än inloggningarna via stationär dator. På en mobilskärm blir kontrasten bättre när man har mörk bakgrund med vit text, som nya minPension har.  Ögat dras då till det ljus partierna. Motsatsen är på en projektor där vit bakgrund med svart text är bättre för ögat.

Diagram som visar på vilka enheter minPensions användare har loggat in under april 2019

minPensions nya verktyg ”Uttagsplaneraren” riktar sig till personer som står i begrepp att börja ta ut sin pension. Eftersom dessa personer sannolikt i högre grad kommer att använda tjänsten vid en stationär dator kommer grafen att ligga på en vit bakgrund. I ”Uttagsplaneraren” kommer vi även att bredda linjen mellan färgerna i diagrammet för att skapa ännu bättre kontrast.

Om du har svårt att använda minPension

Upplever du något tillgänglighetsproblem? Till exempel i kontraster, talsyntes, förståelse av text, språk?

Börja med att fundera över vilka hjälpmedel du använder. Om du har stora problem har du kanske redan skaffat det verktyg som du behöver för att tolka olika webbsidor. För oss är det viktigt att se till att minPensions tjänster funkar med dina verktyg.

FAQ om tillgänglighet

Här nedanför tar vi upp de vanligaste frågorna och försökt att besvara dem utifrån dagens minPensions verktyg.

Fråga: Vad gör jag om fonten är för liten?

Svar: Använd zoom funktionen i webbläsaren, CTRL+ och CTRL- för att göra fonterna större. minPension har byggt allt innehåll responsivt för att kunna hantera denna funktion.

Fråga: Diagrammet är svårläst för färgblinda

Svar: minPensions tabell har hög kontrast. Använd den i första hand.

Det finns olika defekter på färgseeende. Den vanligaste är röd-grönblindhet (protanopi och deuteranopi). Det innebär att den färgblinde endast med svårighet, eller inte alls, kan se skillnaden mellan rött och grönt. Om du har detta problem kanske du har något hjälpmedel installerat för att få hjälp? Till exempel Cblaid (Colour-blind aid) eller Färgförbättraren i webbläsaren där du kan ställa in kontrasten efter dina egna förutsättningar.

Det är svårare att göra denna inställning på mobilen. Vi rekommenderar därför att man till exempel kör Chrome med de plugins som är rätt för dig. De olika hjälpmedelscentralerna kan hjälpa dig med olika rekommendationer.

Simulatorn på minPension med färgförbättrare

Fråga: Stödjer minPension talsyntes?

Svar: minPension har försökt att bygga den nya hemsidan så att det ska gå att använda webben utan mus och med talsyntes. Berätta för oss om du upplever svårigheter så vi kan bli bättre.

Fråga: Svenska är inte mitt första språk och jag har svårt att förstå er text. Vad ska jag göra?

Svar: minPension rekommenderar att du använder Google Translates plugin till din webbläsare. Med pluginet kan du översätta även de inloggade sidorna. Använder du bara tjänsten http://translate.google.com/ så blir grafiken inte bra.

Fråga: Jag har kognitiva funktionshinder och upplever tjänsten som svår. 

Svar: Tillsammans med Pensionsmyndigheten och externt språkkonsultbolag har minPension tittat på texter och funktioner. Vi inser att texterna ibland är långa och kan vara svåra att förstå. Att förenkla en funktion/text gör att man ibland hamnar i konflikt med korrekthet och exakthet.

Vi försöker tänka på språket och funktionerna i tre nivåer. På nivå 1 prioriterar vi begriplighet och enkelhet, speciellt när det gäller språket. På nivå 2 hittar du mer detaljerad information. På nivå 3 skriver vi ut formler från aktuarier, den juridiska texten från juristerna och är ganska detaljerade i våra siffror.

Vårt mål är att göra det så begripligt som möjligt för alla användare. De användare som är intresserade och vill investera mer tid måste därför gräva sig längre ner i strukturen på minPension. Anledningen är att vi inte vill skrämma bort majoriteten av användare med för detaljrik information i det översta informationslagret.

Ibland går det ändå inte att förklara pensioner så enkelt att alla förstår. I dessa fall är det bra att kontakta vår kundtjänst eller boka ett personligt möte med Pensionsmyndighetens handläggare.

Text och bild: Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension

Almedalen: Får de unga någon pension?

”Högre pension för äldre!”, ”Får de unga någon pension i framtiden?” och ”PPM skandalerna med Allra och Falcon”. Pensionstemat de senaste dagarna i Almedalen har handlat om förtroendet för pensionssystemet i Sverige ur olika perspektiv. I måndags, i går och i dag har vi på Min Pension medverkat i seminarier där ungas perspektiv på pensioner har diskuterats.

Pensionen är baserad på din livsinkomst

almedalenpensionerförunga

I den stora pensionsreformen för 20 år sedan övergick Sverige till att ha ett pensionssystem som är baserat på hela livsinkomsten (den så kallade livsinkomstprincipen). Samtidigt lever vi svenskar allt längre och dagens unga kommer ut allt senare i arbetslivet. Kvoten mellan den tid vi jobbar och den tid vi inte jobbar minskar drastiskt. Snitttiden för när en akademiker börjar jobba har stigit till 29,6 år samtidigt som medellivslängden ökar rekordsnabbt med 3,5 timme för varje dag. Det leder till att vårt gamla synsätt på pension behöver förändras då ekvationen inte längre går ihop, säger Christina Lindenius på seminariet ”Hur länge räcker pensionen”. På dagens föredrag på Max Mathiessen ”Generation Y – blåsta på pensionskonfekten?” diskuterade politiker, unga bloggare, försäkringsbolag om vad unga borde göra för att få en så bra pension som möjligt. Här kommer tipsen från panelen:

 • Börja jobba tidigt
 • Arbeta längre
 • Skaffa tjänstepension (men välj rätt sektor att jobba i! Det är stora skillnader mellan en butiksanställd och en gruvarbetare)
 • Premiepensionen är viktigt
 • Spara regelbundet
 • Ha låga avgifter (blir extra viktig när riksbankens reporänta är låg eller negativ)
 • Var aktiv och kolla till dina pensioner regelbundet
 • Var jämställda i ett förhållande. Det är inte bara den ena parten som ska ta hand om barn och jobba deltid.
 • Utbilda dig! Då har du större chans till högre lön och ett långt arbetsliv.

Vill du höra Min Pensions introduktion till föredraget ”Generation Y – blåst på pensionskonfekten” så kan du se det här.

Patrik Malmquist, Utvecklingschef Minpension.se

 

Rapport från #FinTechWeek Hackaton #Pensionsdashboard i London

Text och bild: Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension

Pensionsdashboard Min Pension FinTechUnder #FinTechWeek i förra veckan arrangerade HM Treasury och ABI (Association of British Insurers, Engelska motsvarigheten till branschorganisationen Svensk Försäkring) ett hackaton #PensionsDashboard för den nya engelska Pensionsportalen.

Jag var inbjuden som expert från Sverige eftersom minPension varit igång i 13 år och de ville lära sig av den resa som Sverige gjort. Totalt deltog 120 personer som delades upp i olika team för att på två dagar angripa ett antal problem som arrangörerna ville ha olika lösningar på. Eventet invigdes av Economic Secretary of Treasury, Simon Kirby och Huw Evans (General Director ABI) och ägde rum på Avivas Digital Garage i Shoreditch London.

Tävlingen/Hackaton #Pensionsdashboard

Många intressanta förslag höll inte, till exempel Avivas budgetverktyg ”Meet your future self”, TCS förslag till att-göra lista inför pensionen, diverse appar och ”Act you pension age advisor”. Två lag hade byggt helt röststyrda pensionsportaler via Amazons Alexa plattform. Här är en länk till Team Avivas presentation där ni ser både deras budgetverktyg och deras röstlösning (ursäkta kvaliteten, jag filmade från min telefon)

sigma och minpensions förslag till pensionsdashboard

Lag #6 som jag var med i bestod av Sigma, Pension Portals  och Pensions Hub . Vi hade många olika idéer men beslöt oss för att angripa några av problemen som hade presenterats i början:

 • Hur skapar man förtroende för en pensionsportal när man visar upp pensionsrätter?
 • Hur simulerar man olika scenarion om framtiden?
 • Hur hanterar man att människor flyttar och att man inte har en central adressdatabas som skatteverkets i Sverige?

Det är alltid roligt att arbeta med människor man har jobbat tillsammans med i tidigare projekt. Vårt team var – med andra ord – ganska väloljat!

Vi började med en brainstorming och röstade därefter på de förslag som hade störst potential. Sedan gjorde vi en pappersskiss  (Joint application development) och ”mockade” därefter en första version. För att få feedback gjorde vi användbarhetstester med personer från andra team. Vi insåg några misstag och ändrade dem. Satte ihop en presentation där vi förklarade vår teori och belyste de problem vi såg.

Glädjande nog tyckte domarna om vårt förslag som ansågs vara det mest nytänkande och det bästa ur ett konsumentperspektiv. Läs gärna mer i artikeln på Gov.uk.

Ytterligare info hittar du här >>

Ett inlägg av Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension