Lura dig själv idag och bli rikare imorgon

Vi behöver få koll på vad som påverkar pensionen tidigt för att få pensioner som det går att leva på. Dilemmat är att våra hjärnor tycker att det är jobbigt att tänka ut saker som inte ger omedelbar feedback. Därför blir pensionsfrågorna alltid något som vi skjuter framför oss till ”en annan dag”. Skulle systemen kunna utformas så att de hjälper våra hjärnor att skapa engagemang redan i unga år?

Under årets Almedalsvecka anordnade minPension seminariet ”Högre pensionsålder – räcker det?”. I det här poddavsnittet får du möta Anders Stenkrona, doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet och Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, som båda deltog i seminariet med sina tankar och idéer.

En summering av den demokratiska festivalen 2018

Damer i röda hattar

minPensions åtaganden i Almedalen 2018 är nu över och vi är åter på fastlandet. Vi blickar tillbaka på en vecka vars fokus kom att landa i demokratifrågan, inte minst i partiledarnas tal och i medias bevakning. Men också många av seminarierna lyfte frågor om demokrati, rättvisa och människors lika värde.

Pensionsfrågorna då? Jo, de fick faktiskt också ta plats i Almedalsveckan 2018. Till och med statsministern lyfte i sitt partiledartal problemet med låga pensioner och lovade framtidens pensionärer 70 procent av slutlönen i pension. Dock utan att nämna hur kalaset ska finansieras.

Innan Jan Björklund äntrade scenen på tisdagen tog Tantpatrullen plats i Almedalen. Deras budskap var tydligt: Vi kräver ett nytt pensionssystem!

minPensions seminarium i Almedalen

Under vårt gemensamma seminarium  med Svensk Försäkring gjorde Karl-Petter Thorwaldsson en deal med Christina Lindenius om att LO ska driva frågan om att återinföra ett skattesubventionerat privat pensionssparande under förutsättning att Svensk Försäkring driver frågan om höjd allmän pensionsavgift från 17,21% till 18,5%. Samtalen mellan de två parterna fortsätter i höst. Det tog de i hand på!

Hela seminariet ser du här 

image005
Christina Lindenius och Karl-Petter Thorwaldsson. I bakgrunden socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I vårt eget seminarium under måndagen konstaterade Anders Stenkrona, doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet, att det främsta hindret för oss att förstå pensioner är vårt eget ointresse. Vi är helt enkelt inte intresserade av sådant som är krångligt! Och pensioner tror vi är krångliga.

Hela seminariet ser du här

minPensionsPodden var på plats i Almedalen

Självklart hade vi vår poddutrustning med oss också i år. Underlag till två poddar hann vi med. Den ena, om ungas syn pensionssystemet, är redan publicerad. Den andra publicerar vi om en vecka. I den möter du Anders Stenkrona och Mattias Munter från vårt seminarium ”Högre pensionsålder – räcker det?”

Text: Maria Eklund, minPension

Bild: Ulrica Loeb, Svensk Försäkring

90-talisterna tycker till om pension

Under Almedalsveckan träffade vi Rasmus Kivinen och Malin Påhls Hansson, två unga med möjlighet att påverka. I det här avsnittet berättar de vad de tycker om dagens pensionssystem.

Malin Påhls Hansson är ordförande för Sacos studentråd. Här är två rapporter om unga och pension som de har tagit fram:

På spaning i Almedalen

Kan man säga att pensionsfrågan är hetare än någonsin? Ja, kanske om man får döma av alla olika seminarier som tar upp frågan i Almedalen. En reflektion jag gör är att alla verkar vara överens om problemen. Alla från makthavare till experter. Vi lever längre, alltså måste vi arbeta längre för att få samma pensionsnivå som tidigare generationer. Avsättningen till pensionssystemet bör höjas och i alla fall minst vara det som alla tror, det vill säga 18,5%. Vi ska börja jobba så tidigt som möjligt för att få lång intjäning till pensionen. Men ändringstakten är långsam, att höja pensionsåldern har väl många insett behövs, men det har tagit lång tid att få ett beslut. Om inte de (makthavarna) kan ändra systemet (vem ska annars göra det?) så kommer vi att fortsätta diskutera pensionfrågan i Almedalen många år framåt.

Det nya pensionssystemet har nu drygt 20 år på nacken. Är det dags att se över frågan igen? Börja från ett vitt papper, istället för att lappa och laga?

Jag blir imponerad och bedrövad när jag ser unga personer i olika paneler vara oroliga över att deras generation inte har koll på pensionssystemet. Varför ska de ha det? Unga oroar sig redan över jobb, utbildning, bostad etc. Fixa det först, sen kan du bry dig om pensionen.

Sist men inte minst. Jag har hört politiker och experter prata om PPM-systemet. PPM försvann 2010 i och med bildandet av Pensionsmyndigheten. Vissa treställiga varumärken är starkare än andra…

Text: Lars-Åke Vikberg

Foto: Maria Eklund

Kan LO och Svensk försäkring ge draghjälp åt varandra?

Svensk försäkrings vd Christina Lindenius och LO:s Karl-Petter Thorwaldsson fann varandra på seminariet om framtidens pensioner. I mitten, socialminister Annika Standhäll.

Paneldebatten tog ett oväntat slut – när LO:s ordförande Karl-Petter Torwaldsson sträckte ut sin hand till Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius:

Om ni hjälper oss att höja avgifterna till den allmänna pensionen kan vi lobba för ett skattegynnat pensionssparande.

Vi får väl se hur det blir med det efter Almedalsveckan – men handslaget är i alla fall förevigat. Orsaken till alltihop var ett seminarium i Svensk försäkrings och minPensions regi, med rubriken: Hur får vi en pension som räcker livet ut för alla?

En bild från minPensions senaste kompensationsgradsrapport ”Så blir pensionen för 60-talisterna”, ligger bakom frågan. Där framgår att pensionen för kommande generationer stadigt krymper, i alla fall om vi fortsätter att jobba som nu och pensionera oss vid 65.

Den allmänna pensionen sjunker för varje generation visar minPensions rapport

Christina Lindenius inledde med att prata om de krympande staplarna och konstaterade också att det här bara visar medianen.

– Sedan finns det de som både får högre pension i förhållande till din slutlön, men också många som får lägre pensioner än vad den här bilden visar. Varför inte hitta ett system som gör det möjligt att spara för egen del också. Pensionsutfallet kommer se olika ut för olika individer och just nu är det bara de som har lite högre löner som har möjlighet att förstärka den delen genom att löneväxla.

Socialminister Annika Strandhäll sa att hon får is i magen när hon ser diagrammet med de sjunkande kompensationsgraderna. Vetskapen om hur det ser ut är det som fått riksdagens Pensionsgrupp att före jul komma överens om den rad åtgärder som t ex höjda pensionsåldrar och stärkt grundskydd.

Hon medgav dock att förändringarna kommer att medföra marginaleffekter och negativa konsekvenser för en del. En konsekvens, som Svensk försäkrings chefsekonom Anna Westberg Pettersson påpekade, är att kvinnor som i dag är kvalificerade för att få bostadstillägg i framtiden kan förlora det eftersom den tjänstepension de har kommer att räknas med till ett högre belopp.

Fler åtgärder behövs

Trots att politikerna nu förändrar systemet så var ändå paneldeltagarna fortsatt oroliga för framtidens pensioner. Flera åtgärder behövs.
Anna-Karin Hatt, vd för Almega:

– Jag är bekymrad över att vi har sänt signalen att du inte ska bekymra dig. Vi behöver diskutera mer hur vi som individer hur livsvalen påverkar.

Britta Burreau, vd KPA:

– Det här bygger på att alla jobbar från tidig ålder och hela livet. Vi har många som kommer från andra länder mitt i livet och som bär upp vår åldringsvård. De kommer att få låga pensioner för de börjar tjäna in den för sent. Vad gör vi för dem?

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:

– Mer pengar måste in till systemet. Det räcker mer en avgiftshöjning på två procentenheter.

Christina Lindenius tyckte att det behövs en palett av olika åtgärder. Något som alltså inte heller LO:s ordförande är främmande för.

Här kan du läsa minPensions rapport: Så blir pensionen för 60-talisterna?

https://blogg.minpension.se/2018/04/19/sa-blir-pensionen-for-1960-talister/

Text Kristina Kamp

Bild Ulrika Loeb

Jobba till 69 – hur ska det gå till?

 

Panelen, från vänster: Solveig Zanders, c, lars-Arne Saxäng, m, Teresa Carvalho, s, Carina Lindfelt, Svenskt näringsliv, och Tobias Baudin, Kommunal. Moderator var Göran Hägglund, ordförande i Feelgood.

 

Vi måste vänta längre innan vi kan börja ta ut vår allmänna pension. Det har politikerna bestämt. De som börjar sitt första sommarjobb i år kan behöva vänta tills de fyller 70 och mer innan de får pension – och även för äldre generationer blir det tydliga förändringar.

Att vi lever längre är den starkast bidragande orsaken till förändringarna – men klarar vi ett flera år längre arbetsliv för den saken skull.

Om det handlade hälsoföretaget Feelgoods seminarium i Visby på tisdagsförmiddagen.

Deras rapport, Jobbhälsorapport 2018, visar att hälsan inte behöver vara något hinder för att jobba flera år. Däremot finns det en rad andra faktorer som gör att arbetslivet, när vi kommit upp i åren, inte alltid känns lika lockande.

Låt oss börja med hälsan: Om det bara handlade om olika hälsofaktorer skulle dagens 65-69-åringar vara kapabla att jobba betydligt mer än vad de gör. Ändå händer det något dramatiskt när vi fyller 65 år. För åldersgruppen 60-64 år ligger sysselsättningsgraden på 60 procent för män och 70 för kvinnor. Efter 65-årsdagen sjunker den till omkring 10 procent. 

Sysselsättningsgraden minskar dramatiskt när vi fyllt 65 år

Så hastigt försämras inte ohälsan på grund av ålder. Så det finns andra skäl till att vi faktiskt väljer att lämna arbetslivet då.

Men även här känner äldre större sammanhang och delaktighet än yngre individer.

Däremot gäller inte det för alla yrkesgrupper.

Den fysiska hälsan blir sämre

Fysisk hälsa försämras hela livet, men gradvis, och trenden är densamma för alla yrkesgrupper. Och arbetare med fysiskt tunga jobba har den sämsta hälsan.

Stressen då? Hur ser den ut över tid. Då är det jobbigast mitt i livet. Yngre och äldre känner sig mindre stressade.

Trivsel och gemenskap. Här sjunker det lite för de äldre. Medan meningsfullheten stiger för de äldre.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor för att vi ska hålla längre är jätteviktigt, tycker Lena Lehmann, ansvarig för rapporten. Men mest oroad är hon för hur de unga ska orka jobba längre. Hon ville lyfta fram ett annat diagram i rapporten, det som visar hur ungas sjukfrånvaro ser ut.

– Kommer deras höga sjukfrånvaro nu att hålla sig på samma nivå när de blir äldre?

Den korta sjukfrånvaron hos unga är högre än hos äldre

Dagens panel höll sig dock mest kring frågan hur vi alla ska förlänga våra arbetsliv på det sätt som är önskvärt, både för att klara välfärden och våra egna pensioner.

Tobias Baudins medlemmar i kommunal slutar jobba vid 63 års ålder, för att de inte orkar jobba. Det gäller i synnerhet de som jobbar i äldreomsorgen, en yrkesgrupp som verkligen kommer att behövas de kommande åren när antalet äldre ökar kraftigt.

Han ser dock positiva trender, eftersom pensionsåldern trots allt höjts. Han tröstar sina medlemmar med att de i framtiden kommer att ha möjlighet att få sjukersättning och att vara arbetslösa högre upp i åldrarna.

Ändrade normer behövs

Solveig Zander och Lars-Arne Saxäng, centerns och moderaternas företrädare i riksdagens pensionsgrupp, hoppas på förändrade normer och mänskligare arbetsplatser.

– Vi måste ta i tu med normerna för att vi ska få upp åldrarna, tror Saxäng.

– Kvinnor måste få större möjlighet att byta arbetsgivare, tycker Zanders. Och vi måste förändra trygghetssystemen så det blir lättare att bli företagare även för kvinnor.

Omställningen till nya jobb kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det var både socialdemokraternas representant i Pensionsgruppen, Teresa Carvalho och Carina Lindfelt från Svensk näringsliv, överens om.

– Hur den omställningen ska gå till kommer att bli den stora snackisen nästa år, säger Carina Lindfelt. Det är en oerhört stor och komplex fråga.

– Vi måste dessutom bli bättre på att informera om vad ett år extra på jobbet betyder för pensionen, tyckte Teresa Carvahlo. Den viktiga moroten finns där. Du får högre pension ju längre du jobbar.

Kristina Kamp, pensionsekonom minPension