Bör staten stimulera privat pensionssparande?

Det har blivit dags för det tredje och sista blogginlägget i vår serie inför Almedalsseminariet ”Hur får vi pensioner som det går att leva på”. Dagens inlägg är skrivet av Anna Brink, ekonom på Svensk Försäkring.

Lyssna också på avsnitt 10 av minPensionsPodden där vi pratar om hur vi ska få pensioner som det går att leva på.


Vid årsskiftet slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Samtidigt ser vi att det finns ett gap mellan den pension som människor anser vara rimlig och den pension de kommer att få. Det finns med andra ord ett stort sparbehov. Men finns det anledning för staten att stimulera privat pensionssparande och hur ska det i så fall gå till?

Sparformer för långsiktigt sparande

När människor tillfrågas om vilken pension de anser vara rimlig är det många som anger 75–80 procent av lönen. I gårdagens blogginlägg visade vi att pensionerna för många som är födda på 1950-talet snarare kommer att ligga på 60–65 procent av lönen. Den här skillnaden mellan önskad och faktisk pension indikerar att många behöver ett privat långsiktigt sparande som komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Hur kan man då spara privat?

Vid årsskiftet slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Den sparformen är därför stängd. Det finns däremot andra sparformer som lämpar sig för långsiktigt sparande. Den sparform som ligger närmast till hands för ett öronmärkt pensionssparande är att utöka sitt tjänstepensionssparande. Det kan göras genom s.k. löneväxling, vilket innebär att man växlar bruttolön mot ytterligare tjänstepensionssparande.

Löneväxling kan övervägas för höginkomsttagare, men lämpar sig inte för låg- och medelinkomsttagare. Det beror på att en minskad bruttolön ger lägre socialförsäkringsförmåner, bland annat lägre allmän pension.

Vilken sparform kan då lämpa sig för låg- och medelinkomsttagare? Sparande i en kapitalförsäkring kan kombineras med försäkringsmoment och det är möjligt att sparandet betalas ut varje månad, livet ut. Man kan även spara utan försäkringsinslag, exempelvis i fonder på ett investeringssparkonto, eller genom att amortera på bolån. Sparande i dessa sparformer är till skillnad från tjänstepensionssparande inte öronmärkt till pensionen, utan det kan tas ut i förtid.

Skattesubventioner och andra stimulanser

Att spara till pensionen är lättare sagt än gjort. Beteendeekonomisk forskning visar att pensionssparande är förknippat med många hinder som gör att det är svårt för den enskilde att fatta långsiktigt rationella beslut. Det är bland annat av det skälet som det i Sverige och i andra länder finns obligatoriska pensionssystem, ofta i kombination med skattesubventioner av tjänstepensionssparande och privat pensionssparande.

I Sverige ligger stimulansen av pensionssparande i den nedsatta beskattningen av sparkapitalet. Dessutom har avdragsrätten inneburit en skattefördel för många höginkomsttagare.

På senare år har den nationalekonomiska forskningen om sparstimulanser visat att utformningen av en sparstimulans kan spela stor roll för hur mycket den enskilde väljer att spara. Forskningen visar att det är viktigt att den ekonomiska stimulansen är tydlig. Det är inte säkert att skattesubventioner är det mest effektiva sättet att stimulera till ökat pensionssparande, vilket kan bero på att det är svårt för de flesta att förstå hur skattesubventioner fungerar. Det finns visst forskningsstöd för att det är mer effektivt att i stället utforma sparstimulansen som en matchande avsättning. Det betyder att när den enskilde sparar exempelvis 1.000 kronor så matchar staten sparandet med en viss procent, exempelvis 20 procent.

Mer om möjliga sparformer och sparreformer kommer att diskuteras på Svensk Försäkrings och minPensions seminarium i Almedalen den 6 juli: Hur får vi pensioner som går att leva på?

Anna Brink, ekonom på Svensk Försäkring

Behöver vi spara mer till pensionen?

Inför Almedalsseminariet ”Hur får vi pensioner som det går att leva på?” publicerar vi tre blogginlägg. Det andra i serien är skrivet av Svensk Försäkrings ekonom Anna Brink och presenteras här.

Tips! Lyssna på avsnitt nr 10 av minPensionsPodden där vi pratar om hur vi ska få pensioner som det går att leva på. Gäst i studion är Anna Brink.


Hur får vi pensioner att leva på? Det är temat för årets pensionsseminarium i Almedalen, som Svensk Försäkring anordnar tillsammans med Min Pension den 6 juli.

När människor tillfrågas om hur hög pension de anser vara rimlig är det många som anger omkring 75–80 procent av lönen. Den allmänna pensionen och tjänstepensionen kommer för många att ge en total pension som är betydligt lägre än så. Samtidigt har avdragsrätten för privat pensionssparande slopats. Detta är bakgrunden till Svensk Försäkrings rapport Långsiktigt försäkringssparande – ett ekonomiskt skydd för en trygg ålderdom. Rapporten kommer att diskuteras på årets pensionsseminarium i Almedalen.

Vilken pension kan man då förvänta sig? I figuren visas kompensationsgraden vid olika lönenivåer för kvinnor och män födda 1951–1959.

Kompensationsgrad definieras som den totala pensionens andel av slutlönen, där den totala pensionen är summan av allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Urvalet för studien är personer som under 2015 gjorde en pensionsprognos på Minpension.se. Det antas att personerna går i pension vid 65 års ålder. Här hittar du hela rapporten ”Hur stor blir pensionen”.

Kompensationsgrad_1

Högst kompensationsgrad får de med låga löner. Det beror på att garantipensionen utgör ett golv. En kompensationsgrad som är högre än ett betyder att den totala pensionen är högre än slutlönen. Många med en månadslön över 20.000 kronor kommer att få en total pension som är lägre än 60–65 procent av lönen.

Kvinnor får i genomsnitt lägre pensioner än män, både i kronor räknat och mätt som kompensationsgrad. Att kvinnor får en lägre kompensationsgrad än män betyder att vid samma slutlön får kvinnor i genomsnitt lägre pensioner än män.

Spridningen i kompensationsgrad är stor. Det betyder att två personer med samma slutlön kan få väldigt olika stor pension. Det går därför inte att säga att pensionssystemet generellt sett ger en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen.

Många kommer att få en total pension som är betydligt lägre än vad de förväntar sig och anser vara rimligt. För att få en högre pension i förhållande till lönen måste man arbeta längre eller spara mer. För många kan det vara en kombination av att arbeta längre och spara mer som passar bäst.

Hur ska man då spara till pensionen? Och finns det skäl för staten att stimulera privat pensionssparande? Det återkommer vi till i kommande blogginlägg och på vårt seminarium den 6 juli.

Anna Brink, ekonom på Svensk Försäkring

 

Ny pensionsportal i Storbritannien 2019

UK-sem 2016Text och bild: Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension.

Storbritannien har just slagit fast sin budget för 2016. Bland många beslut fanns ett om att anslå pengar till en ny nationell pensionsportal,  The Pension Dashboard, som ska vara i drift senast 2019.

På minPension har vi sedan länge haft kontakt med flera olika organisationer som jobbar för att detta ska blir verklighet. Bland annat deltog vi i år som talare på User experience konferensen Camp Digital under rubriken ”Redefining the Swedish national pension portal with a user-centric approach”. Camp Digital är en återkommande konferens i Manchester inom fokusområdet user experience, årets tema var ”Doing good with IT”.

Under vårt pass pratade vi om tankarna bakom minPension och om vad vi lärt oss under processen att skapa en nationell pensionsportal. Vi pratade även om hur vår användarresearch fungerar och utvecklingsprocess ser ut. Föredraget spelades in och kommer på YouTube inom kort.

Under kongressen utbytte vi erfarenheter med flera aktörer och representanter som jobbar med pensionsportaler och pensionsverktyg. En av de intressantare föredragshållarna var Tom Loosemore som grundade UK’s Government Digital Service. Gov.uk anses av många vara världsledande inom digitala tjänster och servicedesign. Också vi på minPension inspireras ofta av deras riktlinjer.

Här hittar du Min Pensions presentation vid Camp Digital