Hög aktivitet på minPension under 2018

Under 2018 besökte vi minPension som aldrig förr! Och vi var aktiva! Tillsammans skapade vi 13,8 miljoner prognoser.

användarstatistik 2018Totalt skapades 13,8 miljoner prognoser och antalet inloggningar sköt i höjden till 8,1 miljoner. Av de inloggade kom drygt 2 miljoner, det vill säga 25 procent, från Pensionsmyndighetens nya webbtjänst för orange kuvert.

Också antalet nya registrerade ökade jämfört med tidigare år och landade på 341.480 individer. Vid årets utgång hade minPension 3.414.636 registrerade användare, av dessa var 47,5 procent kvinnor.

Högt intresse för den egna pensionen under julhelgen

Pappa och dotter kollar på en dator, hyacint och lussebullar på bordet

Under julhelgen var intresset för den egna pensionen på topp, visar vår användarstatistik. Kanske var det alla de lediga dagarna som fick oss att tråna efter pensionärslivet.

Under julhelgen, det vill säga julafton, juldagen och annandag jul, fick minPension 1.200 nya användare och 73.000 prognoser gjordes.

När vi tittar på året fram till slutet av november ser vi en tydlig uppgång av engagemanget på minPension. Vid utgången av november hade vi 17 procent fler nyregistreringar jämfört med 2017, av dessa var hälften mellan 20 och 40 år, vilket tyder på att intresset för den egna pensionen går ner i åldrar.

Antalet genomförda prognoser hade ökat med 45 procent och inloggningarna till ”mina sidor” med 35 procent.

 

Medellivslängd? Pensionärsparet lever längst

Visst lever vi längre, men medellivslängden ökar inte lika mycket för alla. För blivande pensionärer spelar utbildningsnivån och en partner att dela pensionärslivet med stor roll för hur långt livet kan tänkas bli.

Medellivslängd

Medellivslängden spelar stor roll för hur stora våra pensioner blir. Ju fler år vi förväntas leva desto längre ska pensionspengarna vi arbetat ihop räcka. Därför kan vi behöva arbeta längre upp i åren för att få en pension på samma nivå som tidigare generationer.

Medellivslängden har ökat under en lång tid. Men nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att utvecklingen spretar.

I tabellen här nedanför ser du 2017 års siffror för den återstående medellivslängden för 65-åringar.

Kvinnor

Utbildningsnivå Återstående medellivslängd 2017 Förändring jämfört med 2012
Förgymnasial 20,3 0,1
Gymnasial 21,5 0,2
Eftergymnasial 23,3 0,4

Män

Utbildningsnivå Återstående medellivslängd 2017 Förändring jämfört med 2012
Förgymnasial 18,1 0,4
Gymnasial 19,3 0,6
Eftergymnasial 20,9 0,7

Kvinnor lever fortfarande längre än män, men avståndet krymper. Skillnaden i medellivslängd mellan män med hög utbildning och kvinnor med låg utbildning är bara ett år. Den förväntade återstående medellivslängden bland dagens 30-åringar visar att de välutbildade männen har en högre förväntad återstående medellivslängd än de lågutbildade kvinnorna. Männen kan räkna med att bli 84,3 år, kvinnorna 81 år.

De välutbildade kvinnorna är de som förväntas leva längst, till 87 år i genomsnitt.

Satsa på en partner

Att leva tillsammans med någon verkar också vara en bra väg till ett långt liv.

Den som har en partner vid 65 års ålder förväntas leva längre än singlarna. Det gäller oavsett utbildningsnivå.

Medellivslängden för gift och ogift

Källa och grafik: Statistiska centralbyrån

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Bättre pensionskoll bland yngre – unga ökar mest på Minpension.se

År 201Snälla flickor6 hittade allt fler unga till Minpension.se. Antalet nyregistrerade användare yngre än 40 år ökade med drygt 20 procent jämfört med 2015.

Under 2016 nyregistrerade sig omkring 280 000 nya användare på Minpension.se. Det är ungefär lika många som året innan. Men 2016 var det fler unga som hittade till webbplatsen än tidigare. Av de nya användarna var drygt en tredjedel under 40 år, det vill säga födda 1994-1977.

– Det är väldigt roligt att så många unga hittat till Minpension.se säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se. Den som har överblick relativt tidigt i livet har bättre möjligheter att påverka sin framtida pension. Du kan till exempel se om du har eller har haft tjänstepension där du jobbat och du kan se hur stor andel av din framtida pension som kommer från de olika delarna, pensionen i det orange kuvertet och tjänstepensionen.

För de allra flesta födda på 80-talet eller senare ser intjänandet till pensionen annorlunda ut än för tidigare generationer.  I ATP-pensionen och i de förmånsbestämda tjänstepensionerna bestämdes pensionen till stor del av lönen de sista åren i arbetslivet. I de nya pensionsavtalen räknas alla år, och inbetalningen till pensionen är en procentandel av lönen.

– Alla år blir viktiga, inte minst i början av arbetslivet. Det som betalas in då hinner växa till sig i många år, säger Kristina Kamp.

Av de 2,8 miljoner användare som har registrerat sig på Minpension.se sedan start är gruppen under 40 år nu närmare en halv miljon.

Fortfarande dominerar dock andelen äldre bland användarna. I gruppen som fyllt 50 år finns närmare 1,8 miljoner registrerade användare. Den största enskilda årskullen bland de nyregistrerade 2016 var de med födelseår 1955.

Av de yngre är det något fler män än kvinnor som registrerar sig, men högre upp i åren kommer kvinnorna i kapp.
antal-reg-anv-hos-minpension

nyreg-anv-minpension-fodda-1977-1994

Tips till yngre som vill ha pensionskoll!

I Minpensionspodden tar vi upp pensionsfrågorna som är viktiga att ha koll på när du är ung eller mitt i livet. Här får du svar på hur sommarjobbet kan påverka pensionen, vad du ska tänka på när du får barn och varför hipsters ska bry sig om pensionen. Lyssna här >>

Hur stor blir pensionen?

bojan-butikssaljare-webb
Hur stor del av slutlönen får vi i pension? Under ett frukostseminarium den 26 april 2016 presenterade minPension rapporten ”Hur stor blir pensionen”. Rapporten är resultatet av en studie genomförd för att undersöka skillnader i pensionen för enskilda individer. 
Under ett frukostseminarium den 26 april 2016 presenterade minPension rapporten ”Hur stor blir pensionen?”. Rapporten är resultatet av en studie som minPension har genomfört för att se skillnader i pensionen mellan kön, ålder och olika avtalsområden inom tjänstepensionen för enskilda individer födda 1951 eller senare.
Resultatet visar stora skillnader i pensionen, främst mellan kön där kvinnor har fem procent lägre kompensationsgrad än män.

 Läs rapporten >>

Se hur livshändelser påverkar >>