Direktinloggning till minPension via arbetsgivare

Nu kan arbetsgivare hjälpa sina anställda att få en samlad bild av pensionen direkt på intranätet. Med direktinloggning till minPension blir det enkelt för dem att se och förstå hela sin pension.

På webbplatsen minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Enkelt, tryggt och oberoende. minPension drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Varför erbjuda anställda direktinloggning till minPension?

För att få en bra pension är det viktigt att ha koll på intjänandet under arbetslivet. Många känner obehag för sin framtida pension. Det finns en oro för att möta sin egen pensionsbild men också för att inte förstå den. Många vet inte var de ska vända sig för att få en opartisk helhetsbild.

Undersökningar visar att du som arbetsgivare är en trovärdig part som kan överbrygga motståndet. På många sätt är din roll central i de anställdas pensionssparande. Som arbetsgivare betalar du in pengar till dina anställdas tjänstepensioner. Du har också en viktig roll i att informera om tjänstepensionen som en betydande anställningsförmån.

Med en direktinloggning från intranätet till minPension kan du bidra till att tröskeln till pensionskoll blir lägre.

Vad är direktinloggning till minPension?

Tjänsten innebär att anställda kan göra en prognos på minPension via intranätet utan extra inloggning.

Alternativa tekniska lösningar

1) Distribuerad webb med SSO-inloggning
Innebär att en individ loggar in på intranätet och med samma inloggning kommer in på minPension. minPension läggs upp som en ”glasskiva”, när individen avsluta sessionen hos minPension återgår man till intranätet i inloggat läge.

2) SSO-inloggning utan distribuerad webb
Innebär att en individ loggar in på intranätet och med den inloggningen vidarebefordras in på minPension utan att logga in. När sessionen avslutas återgår individen till intranätet.

3) Distribuerad webb utan SSO-inloggning
Innebär att när en individ vill logga in på minPension läggs sidan upp som ”glasskiva”, men separat inloggning av individen krävs.

4) Enkel länk
Enkel länk läggs upp på intranätet – individen kan klicka på länken och kommer då till minPension där inloggning sker.

Vad krävs tekniskt för direktinloggning?

  • Intranät eller HR-information med autentiseringsförfarande.
  • Möjlighet att producera SAML-biljett.
  • Kompetens inom HTML-utveckling.
  • Möjlighet till tvåfaktorsinloggning krävs.
  • E-legitimation
  • Pin-kod samt intranät med åtkomst endast via arbetsdator.

Vad kostar det?

Att ansluta sig med direktinloggning till minPension kräver såväl tid som engagemang, både från dig som arbetsgivare och från minPension. Direktinloggningen är också förknippad med vissa kostnader. Både initialt när funktionen byggs, men också löpande för underhåll, utveckling och service. Kontakta minPension för en kostnadsbild.

Vill du veta mer?

Kontaktperson hos minPension är Patrik Berg, 08-522 785 48 alternativt 072-586 85 48.