Länka till minPension

Hjälp dina anställda att få pensionskoll genom att länka till minPension från företagets intranät.

För att få en bra pension är det viktigt att ha koll på intjänandet under arbetslivet. Många känner obehag för sin framtida pension. Det finns en oro för att möta sin egen pensionsbild men också för att inte förstå den. Många vet inte var de ska vända sig för att få en opartisk helhetsbild.

Undersökningar visar att du som arbetsgivare är en trovärdig part som kan överbrygga motståndet. På många sätt är din roll central i de anställdas pensionssparande. Som arbetsgivare betalar du in pengar till dina anställdas tjänstepensioner. Du har också en viktig roll i att informera om tjänstepensionen som en betydande anställningsförmån.

En länk till minPension från företagets intranät kan hjälpa de anställda att våga ta pensionskoll. Genom länken visar du att minPension är en trovärdig och opartisk tjänst.

Så länkar du till minPension

För att underlätta för företag som vill länka till minPension har vi tagit fram ett textförslag. Det kan användas i sin helhet, i valda delar eller inte alls. Men vi tror att det är bra att du berättar vad minPension är och vad den anställde kan förvänta sig efter inloggning för att överbrygga det eventuella motstånd som arbetstagaren har för att se över sin pension.

I anslutning till länken är det därför bra att

 • tydligt informerar om tjänsten minPension.
 • kommunicerar att minPension är en oberoende och kostnadsfri tjänst.
 • berättar att minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

 


Textförslag vid länkning till minPension

På minPension får du en samlad bild av hela din pension

På minPension får du en samlad bild av hela din pension. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla som har tjänat in till pension i Sverige.

På minPension får du hjälp med att:

 1. se uppgifter om din pension från Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.
 2. få en överblick över din intjänade pension. Tjänsten är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ger dig en oberoende bild av
  • den allmänna pensionen som staten förvaltar.
  • den pension som din arbetsgivare betalar in. Den kallas tjänstepension eller avtalspension.
  • den privata pensionen som du kanske sparar till själv.
 3. göra pensionsprognoser som visar vad du kan tänkas få i pension den dagen du slutar jobba.

Att använda vår logotype

Använd gärna vår logotype i anslutning till länken. Kontakta Maria Eklund via e-post, fornamn.efternamn@minpension.se.