Q2 – Statistik från andra kvartalet 2018

Antal inloggningar: 1 675 383

Antal prognoser: 2 741 782

Nya registrerade: 104 372

Vid kvartalets utgång hade 3 307 518 unika individer någon gång registrerat sig på minPension.