Behöver vi PPM?

Många ifrågasätter premiepensionen – eller PPM som den kallas i dagligt tal. Ändå ger den bättre avkastning än inkomstpensionen, som är den andra delen i den allmänna pensionen från staten. Varför väcker premiepensionen starka känslor? Är den bra eller dålig?

Vi bad Johan Florén från AP7 och Fredrik Nordström från Fondbolagens Förening att förklara PPM för minPensionsPoddens lyssnare.