Mer i pensionärsplånboken 2018

Mellan 110 och 130 kronor per månad. Så mycket höjs garantipensionen nästa år. Planerade skattesänkningar till pensionärer med låg pension innebär ytterligare någon hundralapp mer i månaden.

Två konstnärer tittar på ett objekt tillsammans

Att garantipensionen höjs beror på att prisbasbeloppet, som styr nivån på garantipensionen, stiger nästa år. Från 44 800 kronor till 45 500 kronor. Det är en anpassning till höjda prisnivåer.

För de omkring 200 000 pensionärer som enbart har garantipension höjs pensionen med drygt en 100-lapp i månaden.

Merparten av de pensionärer som har låga pensioner har dock både garantipension och inkomstpension. Inkomstpensionens uppräkning styrs av inkomstbasbeloppet som är beroende av inkomstutvecklingen i Sverige. Det fastställs senare i höst. Eftersom svensk ekonomi går bra just nu är det troligt att det blir mer pengar även här.

Till det kommer regeringens löfte från i våras att sänka skatten för pensionärer. Från 1 januari 2018 ska grundavdraget höjas för ålderspensionärer som har en inkomst mellan 10 300 –  30 000 kronor i månaden.

Enligt finansdepartementets beräkningar innebär det en skattesänkning med 200 kronor för den som har en pension på 14 000 kronor i månaden. Skattesänkningen gäller dock inte yngre pensionärer utan enbart dem som har fyllt 65 år den 1 januari 2018. Den som tar ut pension tidigt får räkna med att betala drygt en tusenlapp mer i månaden i skatt.

Premiepensionen, den tredje delen i den allmänna pensionen, påverkas av utvecklingen på fondsparandet under året.

Tjänstepensionernas uppräkning beror på hur pensionen ser ut. En del räknas upp med prisindex eller liknande, andra med värdeutvecklingen på pensionskapitalet.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension