Information om kommunal pension på minpension.se

KPA har nyligen utökat sin leverans av information till Min Pension, detta som ett led i att förbättra pensionsinformationen inom den kommunala sektorn. Vi på Min Pension är givetvis glada för denna förbättring som inneburit att antalet KPA-försäkringar ökat med 50 procent jämfört med tidigare. Förbättringen märks tydligast för premiebestämda försäkringar där även individuella tjänstepensioner nu ingår. För förmånsbestämda försäkringar, som främst berör personer med en årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp saknas fortfarande vissa delar som kan medför att prognoserna för dessa försäkringar nu kan visa ett lägre värde.

Fortsätt läsa ”Information om kommunal pension på minpension.se”