Nya ledamöter i minPensions styrelse

minPension nya ledamöter 2019
Från vänster: Daniel Barr, Pensionsmyndigheten; Tua Holgersson, Länsförsäkringar Fondliv; Mats Galvenius, Svensk Försäkring

Vid minPensions årsstämma den 26 april valdes Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten till ny styrelseledamot och Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv till ny suppleant. Mats Galvenius, vice vd Svensk Försäkring valdes till personlig suppleant för Christina Lindenius.

Vid årsstämman 2019 valdes följande styrelse till minPension

Förslag till ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring (omval)

Ordinarie ledamöter

Daniel Barr, Pensionsmyndigheten (nyval)
Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten (omval)
Maria Humla, SPV (omval)
Cecilia Rosendahl Lavén, AMF (omval)
Helena Palmgren, Brummer Life (omval)

Suppleanter

Charlotte Barta, SPV (omval) personlig suppleant till Maria Humla
Marie Evander, Pensionsmyndigheten (omval) personlig suppleant till Daniel Barr
Mats Galvenius, Svensk Försäkring (nyval) personlig suppleant till Christina Lindenius
Tua Holgersson, Länsförsäkringar Fondliv (nyval)
Ole Settergren, Pensionsmyndigheten (omval)
Katarina Thorslund, Alecta (omval)

Enligt ett samverkansavtal från 2005 mellan pensionsbranschen och staten ska styrelsen för Min Pension i Sverige AB (minPension) bestå av tre ledamöter från försäkringsbranschen, en ledamot från Statens tjänstepensionsverk (SPV) och två ledamöter från Pensionsmyndigheten. Varje ledamot ska ha en suppleant.

Nya ledamöter i minPensions styrelse

Vid minPensions årsstämma 2018 valdes nya ledamöter till styrelsen. De nya ledamöterna är Maria Humla, SPV, Charlotte Barta, SPV, Helena Palmgren, Brummer Life samt Katarina Thorslund, Alecta.

nya ledamöter rad

Enligt ett samverkansavtal från 2005 mellan pensionsbranschen och staten ska styrelsen för Min Pension i Sverige AB (minPension) bestå av tre ledamöter från försäkringsbranschen, en ledamot från Statens tjänstepensionsverk (SPV) och två ledamöter från Pensionsmyndigheten. Varje ledamot ska ha en suppleant.

Som vd i Svensk Försäkring är Christina Lindenius också ordföranden i Svensk Försäkrings dotterbolag minPension.

Vid årsstämman 2018 valdes följande styrelse till minPension

Ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordinarie ledamöter

 • Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten
 • Marie Evander, Pensionsmyndigheten
 • Maria Humla, SPV
 • Cecilia Rosendahl Lavén, AMF
 • Ann-Kathrin Trawe, Nordea


Suppleanter

 • Charlotte Barta, SPV och personlig suppleant till Maria Humla
 • Helena Palmgren, Brummer Life
 • Anna Pettersson Westerberg, Svensk Försäkring och personlig suppleant
 • till Christina Lindenius
 • Ole Settergren, Pensionsmyndigheten
 • Katarina Thorslund, Alecta