Nu byter minPension färg och form

Läs om arbetet i Cap & Design >

Identity Works berättar om processen >

Med ny färg och form blir det enklare för dig att känna igen vår information när du möter den i andra digitala kanaler, till exempel på bankers och försäkringsbolags internetkontor. Övergången till den nya grafiska identiteten sker successivt under 2018.  
RGB_Logo_positiv

Pensionsportalen minPension.se lanserades 2004. Det var året innan Zuckerberg lanserade high school-versionen av Facebook och tre år innan den första iPhonen fanns att hitta på marknaden. Vid lanseringen erbjöd pensionsportalen information om den allmänna pensionen och vissa kollektivavtalade tjänstepensioner, enbart via webbadressen minPension.se.

Efter lanseringen har den digitala världen vuxit snabbt. Likaså har informationen på minPension utökats genom nya produkter och fler anslutna pensionsbolag samtidigt som  nya distributionsvägar har blivit möjliga. Som den digitala pensionsplattform vi är bejakar vi alla möjligheter den nya världen erbjuder, men inser samtidigt att den utmanar oss som avsändare. Den grafiska identitet som fungerade vid lanseringen 2004 gör det inte längre. Under 2018 gör vi därför en resa mot en ny grafisk identitet som matchar dagens digitala värld.

Med hjälp av färg och form ska det bli enkelt för dig att känna igen vår information när du möter den i olika kanaler, till exempel på internetkontoret hos din bank eller på din arbetsgivares intranät. Vi vill att du ska känna förtroende för din pensionsinformation och veta att den kommer från en oberoende källa, oavsett var du ser den. I vår nya grafiska identitet finns flera element som hjälper dig med det. Ett exempel är den mörkt lila bakgrundsfärgen, ett annat är den responsiva loggan som från att i sitt största format förmedla budskapet att minPension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen till att i det allra minsta utrymmet bilda en pensionspyramid av de fyra färgade strecken i ordmärket. På vår webbplats hittar du det vi heter ”min pension”. Därför väljer vi nu att skriva minPension med litet m och stort P.

Övergången till den nya grafiska identiteten sker successivt under 2018. Under året möter du båda identiteterna på webbplatsen minPension.se och hos de anslutna pensionsbolagen. När året är slut ska pensionsinformationen se likadan ut oavsett vilken kanal du väljer att se den i. Då kommer du också hitta nya funktioner på minPension.se och din pensionsprognos kommer att visas på samma sätt som dagens beta-version gör.