Anpassningarna till PA 16 är nu klara

Har du tjänstepension från statlig anställning enligt PA 16? Anpassningarna på minPension är nu klara för att kunna hantera det nya avtalet. 

Man och kvinna på kontor tittar på en laptop

PA 16 är det nya tjänstepensionsavtalet på det statliga området som ersätter det tidigare avtalet PA 03. Vi är nu klara med anpassningarna på minPension för att kunna hantera det nya PA 16-avtalet.

Tips! För att du ska vara helt säker på att du har fått in alla PA 16-försäkringar bör du göra en egen uppdatering av dina pensionsuppgifter direkt efter inloggning.

Följande pensionsbolag administrerar PA 16-försäkringar:
SPV, Kåpan Pensioner (icke valsbolag), Alecta, AMF, Danica, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB och Swedbank.

Det här gäller för dig som är statligt anställd och född 1988 eller senare

Är du född 1988 eller senare tillhör du  PA 16 avd I. Välj i inmatningen för prognosen att du är statligt anställd och tillhör PA16 Avd I, fyll i månadslönen, välj hur du önskar ta ut din pension och få din pensionsprognos framräknad.

Det här gäller för dig som är statligt anställd och född 1987 eller tidigare

Är du född 1987 eller tidigare tillhör du normalt  PA 16 avd II.  Välj i inmatningen för prognosen att du är statligt anställd och tillhör PA16 Avd II, normalt används då den pensionsgrundande månadslön som SPV rapporterat till oss vid beräkningen, välj hur du önskar ta ut din pension och få din pensionsprognos framräknad.

Mer information om PA 16 hittar du här >>

Kontaktuppgifter till pensionsbolagen >>

 

Helt nya pensioner för de unga

En man kollar telefonen på Göteborgs central

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension

Vid årsskiftet 2015/2016 får statligt anställda ett nytt pensionsavtal. Främst berörs de riktigt unga. Därmed har pensionerna förändrats totalt jämfört med tidigare generationers. Största skillnaden: Förr var lönen de sista åren det viktiga. Nu är det viktigt att jobba så många år som möjligt. Den som börjar tänka pension tidigt kan undvika en del fallgropar som minskar pensionen.

Nu är det nya statliga avtalet klart. Läs mer om detaljerna här >>

Mer om tjänstepensioner på minPension  >>

Därmed är den sista pusselbiten klar som innebär att unga, födda på 80- och 90-talet, kommer att ha en helt annorlunda pension jämfört med den som är i 80-årsåldern idag.

I och med förändringarna i det statliga avtalet har alla de fyra stora tjänstepensionsavtalen gått från att vara förmånsbestämda pensioner till avgiftsbestämda.

I de gamla förmånsbestämda systemen räckte det ofta med att få ihop 30 år i arbetslivet för att få en bra pension. Lönen de sista åren spelade störst roll för hur stor pensionen blev. Det fanns utrymme både för att studera ganska länge, arbeta deltid eller inte alls ett tag.

I de nya systemen räknas alla år med och du får en påse pengar som växer under arbetslivets gång.  Du behöver ha många år i arbetslivet och en hyfsad värdeutveckling på pengarna för att kunna räkna med en bra pension.

I den allmänna pensionen är det avgiftsbestämd pension som gäller sedan 20 år tillbaka.  De år du skickar in en deklarationsblankett så går en del av pengarna till din framtida pension. I det orange kuvertet som skickas ut varje år får du veta hur mycket pengar det rör sig om.

I en del avtal förekommer båda modellerna samtidigt. Det är främst högavlönade som har en del av sin pension som en förmån knuten till slutlönen.  I de nya avtalen är det slut med det.

Fördelen för de unga är att det går att tjäna in mycket pension redan som väldigt ung. Det skiljer sig lite beroende på var du jobbar, men här är åldersgränserna att hålla rätt på:

Här gäller de nya avtalen med bara avgiftsbestämd pension

PA16_1

Lägsta ålder för att tjäna in pension

PA16_2_VER2

Den allmänna pensionen (orange kuvertet) är avgiftsbestämd för alla, alltså ingen lägsta ålder för att börja tjäna in pension. Varje år du deklarerar inkomst räknas.

Förmånsbestämd pension 

Pensionen är bestämd i förväg och är vanligtvis en viss procent av den lön du haft i slutet av ditt arbetsliv. Det brukar också krävas att du till exempel har jobbat 30 år för att få maximalt belopp.

Konsekvenser:

  • Räcker ofta med 30 år på arbetsmarknaden för full utdelning.
  • Lönenivån i slutet på arbetslivet är viktig.
  • Alla år räknas inte in när pensionen beräknas.
  • Arbetsliv efter 65-årsdagen har lite betydelse för pensionen.
  • Övertid och ob-tillägg räknades ofta inte med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Avgiftsbestämd pension

Storleken på pensionen beror på hur mycket pengar som satts av till din pension under de år du jobbat och på värdeutvecklingen på de pengarna.  För vanliga löner gäller att det betalas in 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen och ytterligare 4,5 procent till tjänstepensionen.

Konsekvenser:

  • Inga år räknas bort, även år med låg inkomst tas med.
  • Värmeutvecklingen på pensionspengarna är viktigare än lönenivån på slutet av arbetslivet. Du får själv välja vem du tycker ska förvalta dina pensionspengar.
  • Att arbeta efter 65-årsdagen påverkar pensionen positivt. Att börja arbeta tidigt är också värdefullt.
  • Övertid, bonus med mera räknas ofta med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Lyssna när SPV förklarar PA16 i minPensionsPodden