Jobba till 70 är det nya 65

bilmekaniker jobbar under en bil

Född 1983? Då får du jobba tills du är 70 år om du vill ha en pension på samma nivå som de generationer som föddes på 1930-talet.

Det är Pensionsmyndigheten som har räknat ut det som de kallar den alternativa pensionsåldern. Den jämför vid vilken ålder den allmänna pensionen väntas ge 55 procent av den lön du hade innan pension.

I några år har vi vant oss vid att se den alternativa pensionsåldern i det orange kuvertet. I år har informationen tagits bort. Men på myndighetens hemsida finns de nya åldrarna. De är omräknade och hänsyn tagen till nya uppgifter om vår förväntade medellivslängd.

Hela listan med alla årskullars alternativa pensionsålder

Den beräknade alternativa pensionsåldern har räknats om några gånger sedan det nuvarande pensionssystemet klubbades i riksdagen i mitten på 1990-talet. Medellivslängden är en viktig komponent för att räkna ut hur stor pension du får. Ju fler år vi lever, desto längre tid ska pensionen räcka till oss alla.

För 1950-talisterna, som redan börjat ta ut sin pension, krockar den alternativa pensionsåldern med LAS-reglerna, det vill säga rätten att stanna kvar i arbetslivet. Åldersgränsen går vid 67 år, medan den alternativa pensionsåldern börjar närma sig 68.

Sedan är det ungefär ett års längre arbetsliv per generation som gäller. Födda på 1960-talet får jobba till 68, 1970-talisterna till 69 år och så vidare.

De unga, som kanske börjar sitt första sommarjobba om några veckor, kan räkna med att gå i pension vid 71-72 års ålder.

Jämfört med 1930-talisterna minskar dock inte tiden som pensionär. Den ständigt stigande medellivslängden gör att 1930-talislternas barnbarn kommer att vara pensionärer ungefär lika länge, en femtedel av livet.

Farfar, född 1930, kunde på 65-årsdagen räkna med en återstående livslängd på 17 år och 4 månader. Dagens förskolebarn, födda 2017, kan räkna med att vara pensionärer i 19 år och 2 månader när de pensionerar sig vid 72 års ålder år 2082.

I de här beräkningarna ingår inte heller tjänstepensionen, den pension som på senare tid fått allt större betydelse. Privat sparande, eller sänkta krav på pensionsnivån, kan också göra att arbetslivet inte behöver bli lika långt.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension

 

Fem pensionstips för 80-talister – nytt poddavsnitt med Lina Milton, Nordnet

Ett ungt par sitter på café och skrattar tillsammans.

Lina Milton

Är du 30 eller 40 år har du långt kvar till pensionen och stor möjlighet att påverka den. Lina Milton är 80-talist och arbetar på Nordnet.

I minPensionsPodden får du Linas fem bästa tips för en bra pension.

Så funkar pensionen om du är född på 80-talet eller senare

Reglerna för pension ändras över tid. Förr var lönen som du tjänade under de sista åren det viktiga. Nu är det istället viktigt att jobba så många år som möjligt. Om du börjar tänka pension tidigt kan du undvika en del fallgropar som annars skulle minska din slutliga pension.

Få fem tips för 80-talister i avsnitt 28 av Minpensionspodden >>

80-talist

Pensionen som din mamma och pappa har ser annorlunda ut än den du kommer att få. I de gamla systemen räckte det ofta med att få ihop 30 år i arbetslivet för att få en bra pension. Lönen de sista åren spelade störst roll för hur stor pensionen blev. Det fanns utrymme både för att studera ganska länge, arbeta deltid eller inte alls ett tag.

I de nya systemen räknas alla år och du får en påse pengar som växer under arbetslivets gång. Du behöver ha många år i arbetslivet och en hyfsad värdeutveckling på pensionspengarna för att få en hyfsat bra pension.

Den allmänna pensionen

När du skickar in din deklarationsblankett till Skatteverket avsätts pengar till din framtida pension. Det finns ingen lägsta ålder för när du kan börja tjäna in till din allmänna pension. I det orange kuvertet som skickas ut varje år, får du veta hur mycket pengar det rör sig om.

Att studera räknas också. Pluggar du på högskola, universitet eller folkhögskola och har ansökt om studielån hos CSN så är bidragsdelen i lånet pensionsgrundande. Det betyder att om du tar ut hela bidragsdelen så får du motsvarande 7 000 kronor om året till din framtida pension.

Tjänstepensionen

Det finns två olika modeller för tjänstepension. Avgiftsbestämd och förmånsbestämd. Längre ner kan du läsa mer om hur de olika modellerna fungerar.

I en del tjänstepensionsavtal förekommer båda modellerna samtidigt. Det är främst högavlönade som har en del av sin pension som en förmån knuten till slutlönen. I de nya avtalen är det slut med det.

Fördelen för dig som är ung idag är att det går att tjäna in mycket pension redan som väldigt ung. Det skiljer sig lite beroende på inom vilket avtal du jobbar, men här är åldersgränserna i de fyra stora kollektivavtalen att hålla rätt på.

aldersgranser-i-kollektivavtalen

Förmånsbestämd pension

Pensionen är bestämd i förväg och är vanligtvis en viss procent av den lön du haft i slutet av ditt arbetsliv. Det brukar också krävas att du till exempel har jobbat 30 år för att få maximalt belopp.

Konsekvenser:

  • Räcker ofta med 30 år på arbetsmarknaden för full utdelning.
  • Lönenivån i slutet på arbetslivet är viktig.
  • Alla år räknas inte in när pensionen beräknas.
  • Arbetsliv efter 65-årdagen har lite betydelse för pensionen.
  • Övertid och ob-tillägg räknades ofta inte med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Premiebestämd pension

Storleken på pensionen beror på hur mycket pengar som satts av till din pension under de år du jobbat och på värdeutvecklingen på de pengarna. För vanliga löner gäller att det betalas in 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen och ytterligare 4,5 procent till tjänstepensionen.

Konsekvenser:

  • Inga år räknas bort, även år med låg inkomst tas med.
  • Värdeutvecklingen på pensionspengarna är viktigare än lönenivån på slutet av arbetslivet.
  • Du får själv välja vem du tycker ska förvalta dina pensionspengar.
  • Att arbeta efter 65-årsdagen påverkar pensionen positivt. Att börja arbeta tidigt är också värdefullt.
  • Övertid, bonus mm räknas ofta med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Här gäller de nya tjänstepensionsavtalen med bara premiebestämd pension

aldersgrans-ka_2017

 

Den allmänna pensionen (orange kuvertet) är avgiftsbestämd för alla, alltså ingen lägsta ålder för att börja tjäna in pension. Varje år du deklarerar inkomst räknas!

Mer information om pension för unga

Mer information om pension för unga hittar du på Minpension.se >>

Läs tidigare blogginägg om pension för unga >>

Tips! Logga in på Minpension.se och kolla att du har tjänstepension!

Minpensionspoddar för dig som är ung

Ska jag tänka på pension när jag är ung?

Extrajobben som ger pension

Fem pensionstips för hipsters

Fem tips som stärker ditt ekonomiska självförtroende

Så får slackers en bra pension

Så får mammor en bra pension

En fotbollsspelares spartankar – med Daniel Theorin

Fem pensionstips för 80-talister – med Lina Milton, Nordnet

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom