Nu ger minPension tjänstepensionen tydligare mått

Text: Lars-Åke Vikberg, aktuarie och Patrik Malmquist, utvecklingschef

Många av våra användare har tjänstepensioner från flera olika håll. De kan dessutom vara olika konstruerade. För att du lättare ska kunna uppskatta det samlade värdet av dina tjänstepensioner har vi infört ett nytt begrepp – jämförelsevärde.

I Beta-versionen på minPension har vi räknat om värdet på dina tjänstepensioner så att värdet på de förmånsbestämda pensionerna ska gå att jämföra med de premiebestämda.

I en hel del avtal blandas både förmåns- och premiebestämd pension. Det handlar om två olika sätt att tjäna in till sin pension:

Förmånsbestämd pension. Pension som i förväg bestäms till ett visst belopp eller till en viss nivå av till exempel slutlön. Du har inte pengarna på något konto utan nivån på pensionen bestäms när du går i pension. Det kan till exempel handla om en procentandel av dina sista årslöner.

Premiebestämd pension. Kan även kallas avgiftsbestämd pension. Här betalas varje år du arbetar och har tjänstepension en viss procent av lönen till ditt pensionskonto. Pensionen storlek bestäms av hur mycket pengar som satts in under arbetslivet och utvecklingen på det kapitalet.

Kapitalvärdet på den premiebestämda pensionen är ju värdet på vad som betalats in till dig och den värdeutveckling som du fått på de pengarna.

Värdet på den förmånsbestämda delen behöver däremot räknas om för att den ska få ett motsvarande kapitalvärde, alltså vad förmånen skulle vara värd om den ska jämföras med den premiebestämda pensionen. Om du har en förmånsbestämd pension som skulle ge dig 4.000 kronor i månaden i pension – vad är den värd totalt om du skulle växla in pensionen till pengar på ett konto?

I våra beräkningar kallar vi det för jämförelsevärdet. För att räkna ut det får vi göra vissa antaganden. Det handlar dels om hur länge du förväntas leva – och alltså få utbetalningen av pension. Den förväntade livslängden ser lite olika ut beroende på vilken ålder det handlar om. Unga förväntas leva längre än äldre. Det handlar också om vilken ”värdeutveckling” de pengarna kan förväntas ha.

Så här ser det ut om du går in på dina pensionstillgångar i Betaversionen:

graf 1

Fördelen med att räkna om förmånsbestämd pension till ett kapital är att det blir enklare att jämföra värdet av olika pensionsförmåner med varandra. Det gör det lättare att förstå hur stora del av din totala pension som utgörs av tjänstepension.

graf 2

Så här har vi räknat

När det gäller den förväntade dödligheten har vi räknat enligt tryggandegrunderna. Det är Finansinspektionens föreskrifter för de försäkringstekniska grunderna pensionsskulder ska beräknas. Vi har även antagit en ränta om fyra procent.

Med hjälp av dessa antaganden omvandlar vi månadsbeloppet till ett kapital.

I samband med att denna funktion tagit fram har vi även skapat en kort film om jämförelsevärdet för användaren.
Fortsätt läsa ”Nu ger minPension tjänstepensionen tydligare mått”

Så funkar pensionen om du är född på 80-talet eller senare

Reglerna för pension ändras över tid. Förr var lönen som du tjänade under de sista åren det viktiga. Nu är det istället viktigt att jobba så många år som möjligt. Om du börjar tänka pension tidigt kan du undvika en del fallgropar som annars skulle minska din slutliga pension.

Få fem tips för 80-talister i avsnitt 28 av Minpensionspodden >>

80-talist

Pensionen som din mamma och pappa har ser annorlunda ut än den du kommer att få. I de gamla systemen räckte det ofta med att få ihop 30 år i arbetslivet för att få en bra pension. Lönen de sista åren spelade störst roll för hur stor pensionen blev. Det fanns utrymme både för att studera ganska länge, arbeta deltid eller inte alls ett tag.

I de nya systemen räknas alla år och du får en påse pengar som växer under arbetslivets gång. Du behöver ha många år i arbetslivet och en hyfsad värdeutveckling på pensionspengarna för att få en hyfsat bra pension.

Den allmänna pensionen

När du skickar in din deklarationsblankett till Skatteverket avsätts pengar till din framtida pension. Det finns ingen lägsta ålder för när du kan börja tjäna in till din allmänna pension. I det orange kuvertet som skickas ut varje år, får du veta hur mycket pengar det rör sig om.

Att studera räknas också. Pluggar du på högskola, universitet eller folkhögskola och har ansökt om studielån hos CSN så är bidragsdelen i lånet pensionsgrundande. Det betyder att om du tar ut hela bidragsdelen så får du motsvarande 7 000 kronor om året till din framtida pension.

Tjänstepensionen

Det finns två olika modeller för tjänstepension. Avgiftsbestämd och förmånsbestämd. Längre ner kan du läsa mer om hur de olika modellerna fungerar.

I en del tjänstepensionsavtal förekommer båda modellerna samtidigt. Det är främst högavlönade som har en del av sin pension som en förmån knuten till slutlönen. I de nya avtalen är det slut med det.

Fördelen för dig som är ung idag är att det går att tjäna in mycket pension redan som väldigt ung. Det skiljer sig lite beroende på inom vilket avtal du jobbar, men här är åldersgränserna i de fyra stora kollektivavtalen att hålla rätt på.

aldersgranser-i-kollektivavtalen

Förmånsbestämd pension

Pensionen är bestämd i förväg och är vanligtvis en viss procent av den lön du haft i slutet av ditt arbetsliv. Det brukar också krävas att du till exempel har jobbat 30 år för att få maximalt belopp.

Konsekvenser:

 • Räcker ofta med 30 år på arbetsmarknaden för full utdelning.
 • Lönenivån i slutet på arbetslivet är viktig.
 • Alla år räknas inte in när pensionen beräknas.
 • Arbetsliv efter 65-årdagen har lite betydelse för pensionen.
 • Övertid och ob-tillägg räknades ofta inte med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Premiebestämd pension

Storleken på pensionen beror på hur mycket pengar som satts av till din pension under de år du jobbat och på värdeutvecklingen på de pengarna. För vanliga löner gäller att det betalas in 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen och ytterligare 4,5 procent till tjänstepensionen.

Konsekvenser:

 • Inga år räknas bort, även år med låg inkomst tas med.
 • Värdeutvecklingen på pensionspengarna är viktigare än lönenivån på slutet av arbetslivet.
 • Du får själv välja vem du tycker ska förvalta dina pensionspengar.
 • Att arbeta efter 65-årsdagen påverkar pensionen positivt. Att börja arbeta tidigt är också värdefullt.
 • Övertid, bonus mm räknas ofta med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Här gäller de nya tjänstepensionsavtalen med bara premiebestämd pension

aldersgrans-ka_2017

 

Den allmänna pensionen (orange kuvertet) är avgiftsbestämd för alla, alltså ingen lägsta ålder för att börja tjäna in pension. Varje år du deklarerar inkomst räknas!

Mer information om pension för unga

Mer information om pension för unga hittar du på Minpension.se >>

Läs tidigare blogginägg om pension för unga >>

Tips! Logga in på Minpension.se och kolla att du har tjänstepension!

Minpensionspoddar för dig som är ung

Ska jag tänka på pension när jag är ung?

Extrajobben som ger pension

Fem pensionstips för hipsters

Fem tips som stärker ditt ekonomiska självförtroende

Så får slackers en bra pension

Så får mammor en bra pension

En fotbollsspelares spartankar – med Daniel Theorin

Fem pensionstips för 80-talister – med Lina Milton, Nordnet

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Nyheter på minPension för privatanställda tjänstemän

Grupp medarbetare arbetar runt bord på kontorNyheter för dig med ITP 2

För dig som har tjänstepensionen ITP 2 har möjligheterna att göra pensionsprognoser förbättrats. Sedan mitten av november kan du se vad pensionen blir om du slutar före 65 år jämfört med om du fortsätter att jobba något år till. Du ser också vad din pension kan bli om du tar ut den livsvarigt (vilket innebär att utbetalningen pågår livet ut oavsett hur gammal du blir) eller väljer en kortare uttagstid om det bättre passar dig. Förbättringarna gäller både ITP 2 (den förmånsbestämda pensionen) och ITPK (den premiebestämda pensionen där du själv kan välja förvaltare).

– Det vi har gjort är att ta ytterligare ett steg för att anpassa möjligheten för privatanställda tjänstemän att göra prognoser på samma sätt som hos Alecta, säger Niclas Berthilsson, verksamhetsutvecklare på minPension.

Dessutom har tillsammans med pensionsbolaget Alecta arbetat tillsammans för att öka träffsäkerheten i pensionsprognosen. Normalt visar nu minPension samma pensionsbelopp för ITP 2 som Alecta gör.

När du gör prognosberäkningar är det fortfarande viktigt att tänka på att det kan uppstå differenser mellan prognosen och det belopp som verkligen kommer att betalas ut.

– Du ska alltid kontakta dina pensionsbolag för att få exakta beräkningar innan du bestämmer dig för att gå i pension, säger Niclas Berthilsson.

Nyheter för dig med ITP 1

För dig med ITP 1 är den stora nyheten att det nu finns möjlighet att göra flexibla prognoser med uttagsåldrar och uttagstider som bättre följer de som ITP-avtalet medger. En begränsning som kvarstår är att du måste ha minst en Alecta-försäkring för att ändringen ska slå igenom.

Exempel: Om du har ITP 1 och har valt Alecta och Danica som förvaltare får dessa samma uttagsålder och uttagstid i prognosen, valet du gör för Alecta blir det styrande. Om du istället har AMF och Danica som förvaltare blir prognosen fortfarande begränsad till uttagsålder 65 år med livsvarig utbetalningstid.

– Nu fortsätter vi arbetet för att du, oavsett vilka bolag du har valt som förvaltare inom ITP 1, ska ha samma möjligheter att göra flexibla prognoser på minPension, säger Niclas Berthilsson.

 

Helt nya pensioner för de unga

En man kollar telefonen på Göteborgs central

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension

Vid årsskiftet 2015/2016 får statligt anställda ett nytt pensionsavtal. Främst berörs de riktigt unga. Därmed har pensionerna förändrats totalt jämfört med tidigare generationers. Största skillnaden: Förr var lönen de sista åren det viktiga. Nu är det viktigt att jobba så många år som möjligt. Den som börjar tänka pension tidigt kan undvika en del fallgropar som minskar pensionen.

Nu är det nya statliga avtalet klart. Läs mer om detaljerna här >>

Mer om tjänstepensioner på minPension  >>

Därmed är den sista pusselbiten klar som innebär att unga, födda på 80- och 90-talet, kommer att ha en helt annorlunda pension jämfört med den som är i 80-årsåldern idag.

I och med förändringarna i det statliga avtalet har alla de fyra stora tjänstepensionsavtalen gått från att vara förmånsbestämda pensioner till avgiftsbestämda.

I de gamla förmånsbestämda systemen räckte det ofta med att få ihop 30 år i arbetslivet för att få en bra pension. Lönen de sista åren spelade störst roll för hur stor pensionen blev. Det fanns utrymme både för att studera ganska länge, arbeta deltid eller inte alls ett tag.

I de nya systemen räknas alla år med och du får en påse pengar som växer under arbetslivets gång.  Du behöver ha många år i arbetslivet och en hyfsad värdeutveckling på pengarna för att kunna räkna med en bra pension.

I den allmänna pensionen är det avgiftsbestämd pension som gäller sedan 20 år tillbaka.  De år du skickar in en deklarationsblankett så går en del av pengarna till din framtida pension. I det orange kuvertet som skickas ut varje år får du veta hur mycket pengar det rör sig om.

I en del avtal förekommer båda modellerna samtidigt. Det är främst högavlönade som har en del av sin pension som en förmån knuten till slutlönen.  I de nya avtalen är det slut med det.

Fördelen för de unga är att det går att tjäna in mycket pension redan som väldigt ung. Det skiljer sig lite beroende på var du jobbar, men här är åldersgränserna att hålla rätt på:

Här gäller de nya avtalen med bara avgiftsbestämd pension

PA16_1

Lägsta ålder för att tjäna in pension

PA16_2_VER2

Den allmänna pensionen (orange kuvertet) är avgiftsbestämd för alla, alltså ingen lägsta ålder för att börja tjäna in pension. Varje år du deklarerar inkomst räknas.

Förmånsbestämd pension 

Pensionen är bestämd i förväg och är vanligtvis en viss procent av den lön du haft i slutet av ditt arbetsliv. Det brukar också krävas att du till exempel har jobbat 30 år för att få maximalt belopp.

Konsekvenser:

 • Räcker ofta med 30 år på arbetsmarknaden för full utdelning.
 • Lönenivån i slutet på arbetslivet är viktig.
 • Alla år räknas inte in när pensionen beräknas.
 • Arbetsliv efter 65-årsdagen har lite betydelse för pensionen.
 • Övertid och ob-tillägg räknades ofta inte med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Avgiftsbestämd pension

Storleken på pensionen beror på hur mycket pengar som satts av till din pension under de år du jobbat och på värdeutvecklingen på de pengarna.  För vanliga löner gäller att det betalas in 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen och ytterligare 4,5 procent till tjänstepensionen.

Konsekvenser:

 • Inga år räknas bort, även år med låg inkomst tas med.
 • Värmeutvecklingen på pensionspengarna är viktigare än lönenivån på slutet av arbetslivet. Du får själv välja vem du tycker ska förvalta dina pensionspengar.
 • Att arbeta efter 65-årsdagen påverkar pensionen positivt. Att börja arbeta tidigt är också värdefullt.
 • Övertid, bonus med mera räknas ofta med i pensionsunderlaget i tjänstepensionen.

Lyssna när SPV förklarar PA16 i minPensionsPodden