Att jobba och ta ut pension samtidigt – så påverkas skatten

Det är inte alla som vill sluta jobba helt och hållet från en dag till en annan. Många fasar ut arbetslivet med att jobba lite mindre samtidigt som de tar ut pension. Går det att blanda jobb och pension hur som helst – och hur påverkas skatten? Här är 2019 års skatter!

NAT94189

Låt oss börja med vad som går att göra!

Så påverkas den allmänna pensionen av jobb och pension samtidigt

För den allmänna pensionen, den i det orange kuvertet, spelar det ingen roll om du jobbar eller inte. Du kan både ta ut full pension och jobba vidare som vanligt.

Det som påverkas är skatten som kan bli högre om lön och pension tillsammans ger inkomster på uppemot 41.000 kronor i månaden. Då kan du få betala statlig skatt på de sista tusenlapparna.

Om du tar ut pension och jobbar samtidigt får du inte a-kassa om du blir arbetslös. Enligt a-kassans regler anses du ha försörjning ändå eftersom du tar ut pension. Det du kan göra är att stoppa uttagen av allmän pension  – då är du återigen berättigad till a-kassa.

Du tjänar in nya pensionsrätter när du fortsätter att jobba. Däremot får du inga nya pensionsrätter på den del av inkomsten som är pension.

Du kan ändra dig om du inte vill ha pension längre, eller ett lägre belopp. Då hör du bara av dig till Pensionsmyndigheten igen.

Så påverkas tjänstepensionen när du jobbar och tar ut pension samtidigt

För tjänstepensionen gäller lite olika regler beroende på vilket avtal du har. Här är det bra att prata med arbetsgivaren eller facket om vad som gäller. En del tjänstepension går inte att ta ut samtidigt som du jobbar vidare.

Det går inte att stoppa ditt uttag eller ändra ersättningen i utbetalningen om du har påbörjat uttaget av en tjänstepension.

Tänk på att tjänstepensionsavtalen är olika. Kontakta därför ditt pensionsbolag för att få veta vad som gäller för just dig.

Så påverkas din privata pensionsförsäkring när du tar ut pension och jobbar samtidigt

Din privata pensionsförsäkring har ingen koppling till arbetslivet – så här kan du blanda som du vill. Men privata pensionsförsäkringar beskattas ungefär som lön, vilket innebär att du kan få betala statlig skatt om din lön och din pensionsförsäkring tillsammans ger höga inkomster.

Olika skatt på pension och lön

De inkomster du har som lön och det du tar ut som pension beskattas olika. Det spelar dessutom roll hur gammal du är.

Inkomster från lön beskattas lägre än pension. Skillnaden är jobbskatteavdraget.
Du har också lägre skatt, både på pension och på lön, från det år du fyller 66 år. Då får du ett högre jobbskatteavdrag på lönen och ett högre grundavdrag på pensionen.

Exempel 1: Skatt på lön och pension före 66 år

Inkomst 25 000 kr 

Skatt

Bara pension 7 600 kr
Bara arbete 5 600 kr
Hälften av båda 6 100 kr

Exempel 2: Skatt på lön och pension från det år du fyller 66 år

Inkomst 25 000 kr 

Skatt

Bara pension 6 000 kr
Bara arbete 3 500 kr
Hälften av båda 4 100 kr

Vill du lägga in dina egna siffror kan du göra det i Skatteverkets snurra >>

Läs mer om skatt och pension på minPension

Pension och skatt 2019

Vad händer med pensionerna 2019 – Lyssna i minPensionsPodden

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension

Ännu större skatteskillnader mellan unga och äldre pensionärer

Nästa år, 2018, ökar skatteskillnaderna mellan dem som väljer att ta ut pension tidigt och de som väntar tills de år de fyller 66 år. Unga pensionärer får räkna med drygt tusenlappen i högre skatt – per månad.

Ett par som tvättar sin bil

Regeringen har presenterat sin budget och det lär knappast har undgått någon att pensionärerna fått stora skattesänkningar.

Från nästa år kommer därför pensionärer med en pension på upp till 17.000 kronor i månaden inte att betala högre skatt än vad en löntagare gör.  Det betyder en skattesänkning på omkring 400 kronor i månaden jämfört med i år.

Men de lägre pensionärsskatterna gäller inte alla. De som väljer att ta ut pension tidigt, före det år de fyller 66 år, har ingen skatterabatt. Även när politikerna sänkt skatten vid tidigare tillfällen har det inte gällt för yngre pensionärer. De får samma höga skattenivåer som andra utan löneinkomster, t.ex. arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga. Först när den här gruppen pensionärer passerar åldersgränsen 66 år så sänks skatten även för dem.

Skälet till att det finns olika åldersnivåer för skatt på pensioner är för att politikerna vill ha det så. Ända sedan de första jobbskatteavdragen infördes har det funnits en kritik från pensionärerna för att de får betala en högre skatt än löntagare. Politikerna har lyssnat på den kritiken. Men när skattesänkningarna successivt genomförts har det bara gällt för pensionärer som när beskattningsåret börjar ska ha fyllt 65 år. Det betyder att den som fyller 65 år i januari får vänta tills året därpå för att få sänkt skatt.

Skatteskillnaderna mellan unga och gamla pensionärer är stora, och med de nya skattelättnaderna för äldre pensionärer så ökar skillnaden ytterligare.

En pensionär med en pension på 17.000 kronor i månaden kommer i fortsättningen att betala omkring 1.300 kronor i månaden mer i skatt fram till det år han eller hon fyller 66 år.

Skatteskillnaden beror på att äldre pensionärer får ett högre grundavdrag innan skatten beräknas. Det innebär att skillnaden i skatt mellan unga och lite äldre pensionärer är högre vid låga inkomster.

Den som har en pension på 14.000 kronor i månaden kommer nästa år att betala 1.100 kronor mer i skatt på tidiga pensionsuttag. Den som har en pension på 35.000 kronor i månaden får betala 800 kronor mer.

Tabell: Så här beskattas en lön eller pension på 17 000 kronor i månaden från 2018
( kommunalskatt 32 kr)

Inkomst/mån Skatt/mån Procent av inkomst
Löneinkomster från det år du fyller 66 år 1.600 kr 9 %
Pension från det år du fyller 66 år 3.300 kr 19,5 %
Lön fram till det år du fyller 66 år 3.300 kr 19,5 %
Pension fram till det år du fyller 66 4.700 kr 27,5 %

Enligt regeringen ska det inte finnas några skatteskillnader mellan pensionärer och löntagare på inkomster upp till 17.000 kronor i månaden, givet att pensionären uppnått rätt ålder.

Men det kommer ändå att vara en skatteskillnad mellan den som har lön och den som har pension från 66 års ålder. Den som fortsätter att arbeta får nämligen ytterligare jobbskatteavdrag. Som en slags morot för att jobba vidare.

Sammantaget blir skillnaden i skatt stor mellan att ta ut pension före 66 år eller att jobba. För den som har en inkomst på 17.000 kronor i månaden handlar det om 3.100 kronor i månaden.

Jobba och ta ut pension samtidigt kan mildra effekten

Ett sätt att mildra skatteeffekterna är att jobba och ta ut pension samtidigt. På det sättet kan pensionsutbetalningen minska, och därmed skatten. Jobbskatteavdraget gäller för den del av inkomsten som är lön.

För yngre pensionärer blir det inga skatteförändringar för den som väljer att ta ut pension och lön samtidigt.

För de äldre pensionärerna som fortsätter att jobba blir det en skattelättnad på den del som är pension.

Kapitalvinster, till exempel försäljning av fonder, aktier eller bostäder har inga åldersgränser. Här beskattas pengarna lika oavsett hur gammal eller ung du är. Att ta ut sparpengar eller sälja av tillgångar kan vara ett alternativ för den som vill sluta arbeta tidigt och vill undvika att ta ut pensionspengar.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

 

Därför ska du pensionera dig på sommaren

Stugor på klipporna i BohuslänSå här års är den optimala tiden att pensionera sig. Inte för att det kan kännas extra skönt att få stanna kvar i sommarvärmen. Nej, det är kombinationen av månadernas placering i almanackan och en titt i skattetabellen som gör sommaren till en utmärkt tid att gå i pension. Men inte för alla.

En hyfsad pension kräver många år på jobbet, tjänstepension och kanske också lite eget sparande. Det har vi redan lärt oss.

Det som det inte brukar pratas lika mycket om är vilka skattekonsekvenser det får att byta jobb mot pension. Inte nog med att pensionen ofta är lägre än lönen, skattesatsen är dessutom högre. Det har vi skrivit om tidigare på blogg.minpension.se >>

Skillnaderna är faktiskt så stora att det spelar rätt stor roll när på året man väljer att gå i pension.

Den skatt du betalar beräknas på de inkomster du har under ett kalenderår. Eftersom sommarmånaderna inträffar ungefär när halva kalenderåret har gått så innebär det att du året därpå kommer att deklarera för både lön och pension. Det innebär många fördelar:

  1. Du kan fortfarande utnyttja jobbskatteavdraget på de delar som är lön.
  2. Du behöver inte ta ut så mycket pension. Att vänta med att börja ta ut pensionspengar innebär för de flesta att månadsutbetalningen stiger eftersom den förväntade utbetalningstiden minskar.
  3. Du undviker till viss del hög skatt på pension. Skatten på pensionsuttaget är högre än på löneinkomster. Extra hög skatt är det på pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år.
  4. Jobbar du vidare hinner du tjäna in extra pensionsrätter till den allmänna pensionen. Den som tjänar 40 000 kronor i månaden och jobbar fram till halvårsskiftet från 40 000 kronor i nya pensionsrätter i den allmänna pensionen. Det kan även påverka tjänstepensionen positivt.

Sammantaget finns det ekonomiska fördelar med att härda ut några månader extra på jobbet istället för att lämna vid ett årsskifte. Du kan också unna dig att gå i pension några månader tidigare än du tänkt dig eftersom det inte är särskilt lönsamt att fortsätta fram till nästa årsskifte. Skatten blir flera procentenheter lägre om du väljer att blanda jobb och pension istället för att bara ta ut pension.  Det gäller i alla våra exempel.

I tabellerna nedan har vi utgått från en tänkt total pension på ungefär 65 procent av lönen och har en skattesats på 32 kronor.  Hur stor pensionen blir i verkligheten kan variera väldigt mycket. Vad din pension kan tänkas bli tar du enkelt reda på genom att göra en pensionsprognos på minPension. I den övre tabellen finns siffror för dig som börjar ta ut pension före det år du fyller 66 år. I den nedre finns de siffror som gäller från det år du fyller 66 år. Från den åldern sänks skatten både på inkomst av tjänst och på pension.  Eftersom det är grundavdraget som höjs får det extra stor effekt på relativt låga inkomster.

Skattenivåer 2017

Om du är yngre än 66 år

Lön Pension Pension hela året – 65 Hälften lön/hälften pension Skillnad kr/mån
20 000 13 000 9 700 13 000 3 300
30 000 19 500 13 900 18 900 5 000
40 000 26 000 18 100 24 700  6 600
60 000 39 000 26 600 33 800 7 200

Tabell  från det år du fyller 66 år

Lön Pension Pension hela året  Hälften lön/hälften pension Skillnad kr/mån
20 000 13 000 10 600 14 700 4 100
30 000 19 500 14 900 20 300 5 400
40 000 26 000 19 100 25 900 6 800
60 000 39 000 27 600 35 000 7 400

För sommarpensionären blir det extra pengar första året som pensionär. Året därpå uteblir förstås effekten, och då är det de lägre beloppen som gäller. Men för den som väljer att fortsätta kombinera att arbeta och ta ut pension samtidigt, så kvarstår effekten. Det gäller till exempel om du väljer att utnyttja möjligheterna till flexpension.

Är du under 65 år bör du dock tänka på att uttag av pension försämrar dina möjligheter att få a-kassa. Och att deltid sänker sjukpengen om du blir sjuk.

Inget för dig som har egen firma

Om du har eget företag ska du däremot tänka lite annorlunda. Betalar du dina egna sociala avgifter finns det skattemässiga vinster med att börja plocka ut den allmänna pensionen och därigenom minska de sociala avgifterna från 28,97 till 16,36 procent. Men för att få den skatterabatten måste du ha tagit ut pension hela året eller fyllt 65 år. Här är det alltså årsskiftet som gäller – och så förstås att du fortsätter att jobba fast du tar ut pensionen.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension