Plus och minus med att ta ut pensionen på kort tid

När det är dags att börja ta ut pensionen väljer många att ta ut den på kort tid. Det ger mycket pengar de första pensionsåren, men låga inkomster de efterföljande. Ändå ser Länsförsäkringar i sin statistik att just denna möjlighet lockar många.

Emma Persson

Vi bjöd in Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, till minPensionsPodden för att prata om varför så många tar ut sina pensionspengar på kort tid.

Tidigare blogginlägg:
Kvinnor tar ut pension på kort tid

Länsförsäkringars pressmeddelande och statistik

 

Kvinnor tar ut pension på kort tid

Nästan varannan kvinna bland Länsförsäkringars kunder har valt att ta ut pensionen på fem år. Bara omkring en tredjedel väljer livsvarigt uttag.  

En kvinna plockar bort en bricka från en uteservering

Länsförsäkringar har gått igenom utbetalningstiden för drygt 250 000 pensionsförsäkringar, både tjänstepensioner och privat sparande. De har jämfört utbetalningstiderna för män och kvinnor och även för olika regioner.

Trots att pensioner i grunden är en försäkring för att få en inkomst även om du blir väldigt gammal, så är den vanligaste utbetalningen den kortast möjliga, fem år.

Den är den utbetalningstid som 47 procent av kvinnorna och 41 procent av männen har valt. Den längsta möjliga utbetalningstiden, livsvarig utbetalning oavsett hur länge du lever, väljs av lite drygt en tredjedel av Länsförsäkringars kunder. Men det finns tydliga regionala skillnader. I Jönköping väljer 40 procent livsvarig utbetalning, i Västerbotten 25 procent.

Länsförsäkringars tabell som visar utbetalningstid kvinnor och män i Länsförsäkringars kundbas
Att ta ut tjänstepension och privat sparande på kort tid är populärt. Källa: Länsförsäkringar

De allra flesta, både män och kvinnor, börjar ta ut sin pension när de fyllt 65 år.

Över 75 procent av försäkringarna har börjat betalas ut från då. Kvinnorna är något äldre än männen när de börjar sitt uttag.

Länsförsäkringars rapport hittar du här >>

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom minPension