Pensionslösa småföretag – morgondagens fattigpensionärer

IMG_3600Många småföretag saknar avsättning till tjänstepension. Enligt Länsförsäkringars beräkningar saknas tjänstepension i så många som var tredje företag med upp till 20 anställda. Samtidigt är det just i dessa företag som de allra flesta jobben skapas.

Vid lunchtid på tisdagen i Almedalveckan valde Länsförsäkringar att lyfta den viktiga frågan om tjänstepensionslösa småföretagare och dess anställda. När vi idag lever allt längre blir pensionen som vi får från staten, den allmänna pensionen, lägre än för tidigare generationer. Som en följd blir tjänstepensionen en allt viktigare del av helheten för den som inte vill leva som fattigpensionär på äldre dagar.

En färsk undersökning som Länsförsäkringar har tagit fram visar att vart tredje företag med upp till 20 anställda saknar tjänstepension. Störst är bristen i storstadsområden och bland RUT- och ROT-företag. Och just i dessa företag skapas de allra flesta nya jobben. Medvetenheten bland de drabbade är ofta låg.

Annika Creutzer ledde seminariet och i panelen deltog pensionsgruppens Solveig Zander (c), Erik Ageberg från Företagarna, Eskil Wadensjö, nationalekonom på Stockholms Universitet, Kristina Kamp från Min Pension och Tua Holgersson från Länsförsäkringar Fondliv.

Varför saknas tjänstepension i små företag?

Det är inte av ovilja som tjänstepension saknas i små företag, tror Kristina Kamp. Nya företagare har inte koll. Även Erik Ageberg ser problematiken i att dra likhetstecken mellan goda arbetsgivare och kollektivavtal. I början av sitt företagande kanske man inte har råd. Panelen enas om att det borde finnas en checklista för nyföretagare där en av punkterna är tjänstepension.

Varför fler pensionslösa småföretag i storstadsregioner?

Är det ett storstadsfenomen att leva för dagen? Undrar Solveig Zander. Eskil Wadensjö menar att det kan vara en accepterad trend bland arbetsgivarna i storstan. Att man där kan vara en tuffare arbetsgivare. Många arbetsgivare ger sina anställda en  hög lön och lägger därmed ansvaret för avsättning till tjänstepensionen i knät på dem. Samtidigt upplever Tua Holgersson en stolthet bland de företagare som faktiskt har tjänstepension för sina medarbetare och menar att det är viktigt för nystartade företag att inte bygga en affärsplan på drömmar utan att istället ta med kostnader för tjänstepension redan i startkalkylen.

Erik Ageberg önskar transparens vid löneutbetalningen för att skapa förståelse för hur mycket som faktiskt betalas in till pensionen via skatter och sociala avgifter samt via avsättningar till tjänstepension. Först då kan man skapa förståelse för betydelsen av tjänstepension.

Tänk på att avdragsrätten finns kvar för dig utan tjänstepension

Sist men inte minst anser panelen att det har varit dålig kommunikation kring att avdragsrätten för privat pensionssparande fortfarande finns kvar för den som saknar tjänstepension. Hur mycket ska du då sätta undan? På lönedelar under 38.000 kronor är tjänstepensionen 4,5 procent. En person som tjänar 25.000 kronor per månad bör alltså sätta undan cirka 1.000 kronor i privat sparande för att täcka upp för den förlorade tjänstepensionen.

Vill du veta mer om tjänstepension för småföretagare? Lyssna på minPensionsPoddens avsnitt 9.