Q4 2015

Antal inloggningar: 968.190
Antal inloggningar skapade av kvinnor: 328.290

Antal skapade prognoser: 1.604.703
Antal prognoser skapade av kvinnor: 602.474

Antal nya registreringar under kvartal 4: 58.475