Översätt minPension till annat språk

Med hjälp av Chrome kan du översätta minPension till ett valfritt språk. Funktionen funkar också på dina inloggade sidor.

Om du vill översätta texterna på minPension kan du använda webläsaren Google Chrome. För att det ska fungera även på inloggade sidor behöver du ladda ner tillägget Google Översätt Chrome web store. Sök på ”Chrome web store” och därefter ”Google översätt”.

If you want to translate the texts on minPension, you can use the Google Chrome browser. To make it work on the looged-in-pages as well, you need to download the Google Translate add-on in Chrome web store. You will find it by searching at ”Chrome web store” and for ”Google translate”.

Gör så här/Do like this

  • Klicka på ”Lägg till”.
  • Click on ”Lägg till”.

Google översätt - lägg till

  • Klicka på ”Lägg till tillägg”.
  • Click on ”Add add-on”.

Google översätt - Lägg till tillägg

Tillägget är nu sparat
The extension is now saved.

Google översätt - har lagts till i Chrome

Google Översätt ligger nu längst upp till höger tillsammans med övriga tillägg i webbläsaren.
Google Translate is now at the top right along with other add-ons in the browser.

Tillägget symbol på menyrader

Tryck på ”Alternativ” för att börja översätta hela sidan eller valda delar av texten.
Click on ”Alternativ” to start translating the page or selected parts of the text.

Välj alternativ för ett språk

  • Tryck på ”Översätt den här sidan” för att välja språk.
  • Press ”Översätt den här sidan” to select the language.

Översätt den här sidan

  • Klicka på ”Översätt” för att öppna upp fönstret med valbara språk.
  • Press ”Översätt” to open the window with selectable languages.

Översätt till

  • Välj språk och texten översätts på sidan.
  • Select language to translate the text. 

Välj det språk du vill översätta till

Vid byte av sida upprepa detta.
When changing sides repeat this.

Sidan översätts till det valda språket

Du tar bort översättning genom att inaktivera tillägget under ”Alternativ” eller med X-et till höger om detta.
You remove the translation by disabling the add-on under ”Alternativ” or with the X to the right of it.

Översätt en annan sida