Användarhandböcker

Handboken för minPension

Handboken har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt och enkelt komma igång med att skaffa information om din framtida pension.

Handboken är en pdf-fil. Du väljer själv om du vill läsa informationen på skärmen eller skriva ut den i pappersformat.

Användarhandbok för Uttagsplaneraren

Har du fyllt 54 år och börjat använda verktyget Uttagsplaneraren? Kanske behöver du stöd i hur funktionerna fungerar i verktyget.

För att hjälpa dig att förstå hur du ska göra dina uttagsplaner har vi tagit fram en egen användarhandbok för Uttagsplaneraren.

Handboken hittar du också på landningsfliken i verktyget ”Uttagsplaneraren”.