Handbok

Handboken för minPension

Handboken har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt och enkelt komma igång med att skaffa information om din framtida pension.

Handboken för Uttagsplaneraren

Har du fyllt 54 år och börjat använda verktyget Uttagsplaneraren? Kanske behöver du stöd i hur funktionerna fungerar i verktyget.